Nieuwsoverzicht

Woord van het bestuur: Rex Urban over de BCT.

Beste ondernemers,

 

U kunt het zich misschien niet helemaal herinneren, maar de BCT was als plan al voorgenomen door Verkeer en Waterstaat in 2000. Het is dan ook een schande dat een overheidsplan dat al zolang is voorgenomen, nog steeds zo’n klucht is. Automatiseren is prima, uitstekend zelfs: ook wij taxiondernemers moeten innoveren.  Zoals jullie allen weten kleven er echter grote nadelen aan het huidige BCT-project. Mijn inziens komt dit voort uit 2 oorzaken, ten eerste heeft de overheid onvoldoende rekening gehouden met de wensen van taxiondernemers, ten tweede geschiedt de uiteindelijke uitvoering van het project op zijn zachtst gezegd ‘nogal amateuristisch’.

De taximeter, door veel ondernemers nog steeds gebruikt al dan niet gekoppeld, heeft jarenlang zijn nut bewezen. Problematisch is echter dat het taxivervoer in de loop der jaren is veranderd. Vroeger was er overwegend straatvervoer, tegenwoordig is 80% van het vervoer ‘besteld’.  Bij verandering hoort ook automatisering. Gedurende enige tijd (na de jaren 2000) liep de Nederlandse taxibranche voorop in dat proces, een nieuwe vorm van automatisering was immers vereist want de taximeter in haar oude gedaante voldeed niet meer. Vervolgens kwam echter een oud idee uit de koker van V&W weer in beeld: de taxiboordcomputer.

Wat zijn de huidige problemen dan met deze BCT? Talloze mijn inziens. Allereerst bloedt mijn automatiseringshart nu blijkt dat de BCT voor het merendeel gebaseerd is op techniek uit 2000. Wat zegt u, 2000?! Ja, uit 2000, toen werd immers het rapport BCT geschreven en de overheid is hier tot op heden nauwelijks op teruggekomen.  Dat wordt ook duidelijk wanneer men beseft dat wat de huidige BCT op dit moment kan (of moet kunnen), feitelijk allemaal gedaan zou kunnen worden door een app. Daarnaast zijn de meeste doelstellingen die ten grondslag lagen aan de BCT niet gehaald.  Ik zal u er enkele noemen, die u gewoon kunt vinden in de rapporten van I&M.

  • De kosten zouden tussen 500 en 1000 euro moeten liggen (bedrag ligt nu al 500 euro hoger, terwijl men waarschijnlijk ook nog updates moet aanschaffen).
  • BCT zou moeten zorgen voor vereenvoudigde boekhouding: maar door problemen met invoeren/uitlezen is dit lang niet altijd het geval
  • BCT kan nog steeds niet uitgelezen worden door ILT.
  • Om BCT juist te bedienen heb je een boekhouder nodig: hoezo is dit makkelijker werken voor taxiondernemers?!
  • Gegevens kunnen, eenmaal ingevoerd, niet meer gewijzigd worden in de BCT.
  • Het systeem is fraudegevoelig, hoezo betrouwbaarheid voor de overheid? Het is vrij eenvoudig om verkeerde gegevens in het systeem in te voeren.
  • Online updaten is niet mogelijk, want deze voorziening zit doodeenvoudig (meestal) niet in het product. Even updaten?! U zult met al uw voertuigen langs de fabrikant moeten.

Er zijn nog talloze andere bezwaren op te noemen. Toch zijn er ondernemers die de BCT wél een uitkomst vinden. En dat begrijp ik ook een klein beetje: als het ding inderdaad zou doen wat het beloofde dan is het een aanwinst, daarnaast horen wij als veelgebruikt argument dat de BCT nu door haar hoge aanschafwaarde als drempel  werkt voor toetreders in de taxibranche.

Ik denk alleen dat de BCT nog niet lang niet doet wat ze beloofd heeft, en daarnaast niet als drempel bedoeld is. Tot slot is ze door de techniek nu al ruimschoots achterhaald: daar heeft de luis in de pels Uber, het ministerie al scherp op gewezen. Taxicontrole in de ons omringende landen is daarnaast wel betaalbaar en daarnaast betrouwbaar. Daarbij heb ik op het moment ook grote problemen met het punt van de afgegeven garantie op de al geleverde BCT: de vereiste update zou toch binnen zo’n garantie moeten vallen? Daarnaast is een garantietermijn van een jaar, afgegeven door de meeste fabrikanten, een lachertje voor een product van pak hem beet 1500 euro. Dit zijn dan ook zaken waar ik als bestuurslid van STN bovenop probeer te zitten.

Huidige status van wet/regelgeving.

Enfin, ik schrijf u dit artikel ook om u te informeren hoe het tot op heden staat met de BCT. Op het moment heeft u naar de letter van de wet al de verplichting om een BCT te hebben in elk van uw taxi’s.  Omdat de BCT echter lang op zich heeft laten wachten, geldt er tot 1 juli een gedoogbeleid: er zal nog niet handhavend opgetreden worden wanneer u geen BCT heeft, dus u hoeft nog geen boete te betalen. Die datum nadert snel. Als STN zijnde hebben we herhaaldelijk erop gehamerd bij alle instanties dat de BCT in haar huidige gedaante niet voldoet en dat de wet op zijn minst moet worden uitgesteld zo niet zelf geheel zou moeten verdwijnen, maar de instanties lijken daar tot op heden lak aan te hebben. U kunt dus verwachten dat er vanaf 1 juli ook daadwerkelijk handhavend opgetreden gaat worden. Tegelijkertijd is bekend dat de update, die de BCT nu eindelijk taxiwaardig zou moeten maken, beschikbaar zal zijn op 30 juni.

 

Dit levert ook ons, het bestuur van STN, een hoop onduidelijkheid op. Want een volledig functionerende BCT is er pas vanaf 30 juni, voor deze datum is slechts een gedeeltelijk functionerende beschikbaar (het is overigens maar de vraag of de BCT na deze update het echt ‘helemaal’ doet). Maar de update zal ongetwijfeld weer geld kosten, veel ondernemers zullen daarom uit financiële overwegingen liever pas na 30 juni een complete BCT willen laten inbouwen. Het lijkt echter dat we dan de pineut zijn (ik zelf heb ze ook nog niet aangeschaft), omdat er vanaf 1 juli al gehandhaafd gaat worden.  Verder kregen wij daarnaast al de melding van een ondernemer die meldde dat ILT hem wist te vertellen dat vanaf 2017 de BCT geëvalueerd zou gaan worden, en waarschijnlijk daarna weer afgekeurd wordt(!). Dit zou natuurlijk de arrogantie ten top zijn. Als men dit al weet, stel de wet dan uit, of veeg de BCT-verplichting helemaal van tafel!

 

Voor nu hebben wij het ministerie om opheldering gevraagd en wachten wij op een antwoord. Zowel over de overlappingtermijn tussen de update en het handhaven, als de melding dat de BCT waarschijnlijk in 2017 al weer terzijde wordt geschoven. Het is afwachten wat dan weer uit de hoge hoed zal worden getoverd, maar mijn verwachting is dat er dan een app (of meerdere) zal worden geïntroduceerd die hetzelfde kan als de BCT zou moeten.  Zodra wij meer weten, zal dit uiteraard op de site gepubliceerd worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rex Urban

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op