Nieuwsoverzicht

STN neemt juridische stappen naar aanleiding van boetedreiging per 1 juli!

Omdat er voor elke taxiondernemer die niet kan aantonen een BCT (besteld) te hebben, vanaf 1 juli a.s. een boete van 1750 euro dreigt, heeft de STN advies gevraagd aan advocaten. De bedoeling is om bij de rechter een voorlopige voorziening te vragen  (‘soort kort geding’).

Op deze manier wil STN proberen om te voorkomen dat er door het ministerie vanaf 1 juli a.s. een boete opgelegd kan worden van 1750 euro voor het niet (besteld hebben van een BCT vóór 1 juni j.l. terwijl er nog maar 2 leveranciers over zijn en er nog veel meer onzekerheden en onduidelijkheden over de aanschaf van een BCT zijn.

Duco Douwstra: “De handelswijze van de overheid gedurende de laatste 18 jaar en zeker die van de afgelopen maanden stinkt naar onbehoorlijk bestuur. Dit mede doordat het ministerie haar zorgplicht ten opzichte van taxiondernemers vanwege de door haar aan hen opgelegde verplichting voor het (besteld) hebben van een BCT, niet nakomt. Als het ministerie haar eigen fouten en nalatigheden in deze langdurig lopende zaak niet erkent, zal de STN genoodzaakt zijn ook juridische actie te ondernemen richting de overheid. We zullen tot het uiterste gaan om aan te tonen dat de handelswijze van het ministerie en het dreigen van de aangekondigde boete van 1750 euro, echt niet door de beugel kan. Dit mag en kan niet van de taxiondernemers gevraagd worden omdat een dergelijke boete niet of nauwelijks op te brengen is. De taxiondernemer kan niets doen aan de inmiddels ontstane onmogelijke situatie. We zullen samenwerking zoeken met andere brancheorganisaties maar deze hebben wel de huidige situatie mede laten ontstaan. De STN zat echter niet aan tafel en heeft altijd al bezwaar aangetekend tegen de BCT.”

Daarom gaat de STN er ook nu weer vol in om de belangen van de aangesloten STN-ondernemers direct en concreet te verdedigen waar mogelijk. Om dit te kunnen doen hopen we dat ook nu nog niet aangesloten ondernemers ons willen steunen. Tenslotte maakt ééndracht macht, ook richting Den Haag!

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op