Projecten overzicht

Evaluatie Taxi-wet

In 2014 kondigde de toenmalige staatssecretaris van Mansveld aan, de taxiwet te gaan evalueren en waar nodig te gaan vernieuwen. Op moment heeft dit geresulteerd in een nieuwe ministeriele regeling, waardoor onder andere de vakbekwaamheid-eis is komen te vervallen voor taxi ondernemers. Voor 2016 staan andere mogelijke wijzigingen op stapel.

STN streeft ernaar als volwaardige gesprekspartner te worden behandeld door het Ministerie. Wij willen vervolgens op constructieve, doordachte en meer weloverwegen wijze de huidige taxiwet doorlichten, waarbij vooral ook wordt gekeken naar het belang van de taxiondernemer. Den Haag is vooral geneigd om te kijken naar de belangen van de reiziger, ons betreft een foute insteek.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op