Projecten overzicht

Afschaffing monopolie KIWA

Het private bedrijf KIWA maakt woekerwinsten op de taxisector. Dit moet veranderen. Er dient een nieuwe aanbesteding te komen of beter nog: de markt om dergelijke papieren te verstrekken moet vrijgegeven worden. Ieder bedrijf dat aan de eisen voldoet kan dan concureren met KIWA.

-update 14 oktober 2015-

Inmiddels mogen wij aanschuiven bij de tarievenconsultatie van het KIWA. In samenspraak met IL en T wordt daar jaarlijkse het tarief vastgesteld. Wij willen hier een kritische stem laten horen, en zijn gelijkertijd zeer geinteresseerd in hoe het KIWA nu tot de door haar gehanteerde tarieven komt!

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op