Bekijk meer van dit project Evaluatie Taxi-wet

De huidige beleidsmakers bezinnen zich op moment van schrijven voor een zoveelste keer over de Taxi-wet. STN streeft ernaar als volledig gesprekspartner te worden opgenomen, om zo in staat te zijn de belangen van taxi-ondernemers te dienen.

Bekijk meer van dit project Afschaffing rij- en rusttijdenwet

STN vindt dat de rij- en rusttijdenwet afgeschaft dient te worden. Het heeft daartoe onder andere voorstellen gedaan aan 2e kamerleden welke deze aan de kamer hebben voorgelegd.

Bekijk meer van dit project Duidelijke richtlijnen voor TX-keur

-STN pleit voor een open discussie over het huidige TX-keur. Een keurmerk dient de branche te bedienen, niet andersom!

Bekijk meer van dit project Afschaffing monopolie KIWA

Formeel gezien levert KIWA diensten aan de taxibranche. In praktijk kun je nauwelijks meer van een dienst spreken, de tarieven door KIWA gehanteerd rijzen de pan uit. Als eerste stap wil STN lagere tarieven, maar op den duur hopen wij dat KIWA als certificeringsbedrijf uit de taxi-branche zal verdwijnen.