Onze doelstellingen

Hier staan wij voor!

 

  • Bijstellen BCT-verplichting

De verplichte BCT voldoet niet aan de eisen en specificaties van de ondernemers in de branche. Het resultaat daarvan is dat we opgescheept zitten met failliete producenten, software problemen en fraudegevoelige apparatuur. De overheid heeft van het BCT-traject een bende gemaakt. Daar is elke taxiondernemer, met én zonder BCT, de dupe van.Wij pleiten voor herziening van de BCT-regels. En daarbij telt alleen het belang van u als taxiondernemer.

  • Afschaffen van de rij- en rusttijdenwet

Het uiteindelijke doel van STN is om de gehele rij- en rusttijdenwet af te schaffen. Nut en noodzaak hiervan is de afgelopen 30 jaar nooit aangetoond. Door het lekke controlesysteem was de handhaving nagenoeg onmogelijk, maar dat heeft nooit tot problemen geleid. Waarmee de onzin van het bestaan van deze wet is aangetoond.

  • Afschaffen van het KIWA monopolie

Het private bedrijf KIWA maakt woekerwinsten op de taxisector. Dit moet veranderen. Er dient een nieuwe aanbesteding te komen of beter nog: de markt om dergelijke papieren te verstrekken moet vrijgegeven worden. Ieder bedrijf dat aan de eisen voldoet kan dan concureren met KIWA.

  • Tx-keur: wat zegt het nou eigenlijk?

Het is tijd voor een open discussie over het huidige TX-keur. Tx-keur heeft het knap ingeregeld, maar wel voor 90% ten behoeve van TX-keur zelf. Dus de vraag is: heeft u als taxiondernemer er wat aan? En zo nee, hoe komen wij ervan af?

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op