STN is een stichting vóór haar leden. Dit betekent dat wij in samenspraak met onze leden bepalen waar wij precies actie voor willen voeren. Onze agenda wordt democratisch bepaald.
Het bestuur van STN bestaat daarnaast uit ondernemers, en als ondernemer zijnde pakken wij onze problemen graag bij de wortel aan.

 

Onze aanpak voor de in onze doelstelling genoemde aanpak, bestaat er dan ook uit dat wij in contact treden met de bewuste instanties. Op het moment zijn dat bijvoorbeeld de inspectie leefomgeving en transport en de KIWA, daarnaast proberen wij in contact te treden met de BCT fabrikanten.

 

Contact leggen is alleen niet genoeg. Daar houdt het niet op, daar begint het juist! Eenmaal in contact gekomen, laten wij in woord en gebaar horen waar het ons, de taxiondernemers, om gelegen is. Beleidsmatige beslissingen worden vaak over de rug van taxiondernemers genomen, zelden in samenspraak en vaak ten koste van. Een eerste oplossing daarvoor is dus al om de genoemde instanties duidelijk te maken dat er ook een belang is van de taxiondernemer. Dat er ook rekening gehouden moet worden met ons. In praktijk betekent dit dat wij beleidsmatige beslissingen/ al geldende regeling tegen het licht houden. Zijn deze onrechtvaardig of niet constructief? Dan laten wij dit horen!

 

Maar praten is af en toe niet genoeg! Hoewel met praten soms al dingen opgelost kunnen worden, verschillen wij hierin van andere belangenvertegenwoordigers. Ondernemers zijn vaak wars van praten, wij dus ook. Wij hebben daarom een meer activistische inslag. Is praten niet genoeg? Dan zoeken wij de publiciteit, zoals voorzitter Duco Douwstra al veelvuldig deed tijdens de Über-pop affaire. Onrecht is van alle tijden, en het loont om de publiciteit te zoeken! Ook om daarmee het blazoen van de taxi-chauffeur wat op te schonen, vaak worden wij in de media toch al in een negatief daglicht gesteld. Een nuchter en vooral op rechtvaardigheid geënt geluid van onze kant kan dus zeker positieve gevolgen hebben!

 

Maar soms is ook publiciteit niet genoeg. Een wijze uitspraak zegt dat “gelijk kun je hebben, maar je recht moet je halen”. Hierin verschillen wij dan ook van anderen: denken wij dat ons groot onrecht wordt aangedaan, en heeft praten hierover geen zin? Dan nemen wij juridische stappen! Gelukkig zijn bij het STN-secretariaat enkele ervaren juristen aangesloten die ons met juridische raad bij staan. Daarbij maken wij zo nodig gebruik van externe juridische bijstand om in de rechtszaal het gelijk van de taxiondernemer te halen. Dit hebben wij onder meer gedaan toen een ondernemer een boete opgelegd kreeg wegens het niet hebben van een BCT. Deze hele affaire die nog steeds speelt zal bij menig ondernemer als zeer onrechtvaardig overkomen. Zo ook bij ons. De geldelijke bijdrage die u ons geeft, zal dan ook zeer goed mogelijk gebruikt worden voor het voeren van een dergelijk (proef) proces, om onrecht voor de taxi ondernemer aan de kaak te stellen!

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op