Laatste nieuws

Zienswijze van de Stichting Taxibelangen Nederland op de situatie rondom Corona d.d. 9 maart 2021

15 maart 2021

In de laatste ronde staatssteun heeft STN gepleit voor het laten vallen van de partnertoets in de regeling TOZO en voor verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Op het laatste punt is wat verruiming gekomen maar niet op het cruciale punt van de partnertoets.

Veel ondernemers lopen aan tegen het probleem van een niet passende SBI-code en tegen het probleem dat zij hogere vaste lasten hebben door extra investeringen in verband met het aflopen van de vrijstelling BPM voor Taxi’s. Op dit punt is snel een oplossing nodig.

STN constateert dat dit kabinet kiest voor ongelijke behandeling tussen mensen in loondienst met 100% doorbetaling via NOW en zelfstandigen die terugvallen op bijstandsniveau en nog lager als de partner een inkomen heeft.

Daarmee kiest het kabinet er voor om de rekening van de Corona crisis eenzijdig neer te leggen bij de ondernemers in de getroffen sectoren. En wel zodanig dat zij diep in de financiële problemen komen en zelfs hun bedrijf moeten beëindigen en hun dromen moeten opgeven.

Dat is onacceptabel!

Ook andere bedrijven en zelfs complete winkelketens gaan ten onder en daarmee is algehele opening van de economie onvermijdelijk geworden.

Al vorig jaar is door het bedrijfsleven samen met de overheid gekeken hoe men verantwoord kan functioneren. Maar het Kabinet wist het beter en heeft dit aan de kant geschoven. Er is daardoor grote schade aangericht. In de media staan steeds meer berichten die wijzen op een falend kabinetsbeleid gericht op een ziekte die veel minder dodelijk is dan we aanvankelijk dachten. Het corona-beleid is volstrekt disproportioneel.

De samenleving moet nu onmiddellijk weer open
en wij juichen alle fatsoenlijke acties toe die daarop gericht zijn.

Namens het bestuur van de Stichting Taxibelangen Nederland Drs. Jip Meijer MBA

Lees meer

27 januari 2021

Wil het Kabinet van zelfstandige taxiondernemers af?

Met veel bombarie heeft het kabinet een nieuw noodpakket gepresenteerd. Maar als de confetti is neergedwarreld blijkt dat er nog steeds onvoldoende aandacht is voor de kleine ondernemer. Weliswaar is er verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maar de dringende oproep om bij de regeling TOZO ook de partnertoets achterwege te laten is niet gehonoreerd.

Dit staat in schril contrast met medewerkers in loondienst die met staatssteun 100% worden doorbetaald. Ondernemers willen het liefst zelf hun geld verdienen. Maar als dat door overheidsbeleid niet meer mogelijk is moeten zij daarvoor in redelijkheid worden gecompenseerd.

En als de maatstaf is dat de werknemer er niet op achteruit mag gaan dan is het redelijk dat ook de zelfstandige volledig wordt gecompenseerd. Een vergoeding op bijstands- niveau is dan wel het minste.

Wij doen daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om het Kabinet te bewegen de partnertoets in de regeling TOZO achterwege te laten voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Al aan het begin van de crisis maakte de toenmalige minister van Economische Zaken duidelijk dat hij niet veel op heeft met zelfstandige ondernemers. Er is op dit punt niets veranderd. Pas na veel externe druk geeft men een klein beetje toe.

Het behoeft geen betoog dat zelfstandige ondernemers keihard nodig zijn om onze economie weer op gang te brengen na de crisis en om de te verwachten toename van de werkloosheid te verlichten.

27 januari 2021
Drs. T.D.J. Meijer MBA
Namens de Stichting Taxibelangen Nederland

Lees meer

Al ons nieuws

het bestuur stelt zich voor: Paul Dijkhuizen

21 februari 2015

Mijn naam is Paul Dijkhuizen en ik ben directeur van Dijkhuizen Exclusief Vervoer uit Limmen (NH). In 1932 startte mijn opa met het aanbieden van taxiritten. Hij had destijds een garagebedrijf en door de vele vragen van klanten of hij hen niet eens weg kon brengen, is hij toen daarbij een taxiservice gestart. Een ritje ‘naar zee’ kostte toen nog zo’n 50 cent. Toen mijn vader jaren later de zaak overnam heeft hij zich vooral gericht op het garagebedrijf en is toen DAF en later Volvo-dealer geworden. Daarbij had hij nog een aantal limousines die hij vooral gebruikte voor uitvaartvervoer. Dat uitvaartvervoer heeft zo’n vlucht genomen dat ons bedrijf zich daarin is gaan specialiseren. Zo’n tien jaar geleden zag ik dat die uitvaartauto’s, vooral verlengde Mercedessen, in het weekend vooral stil stonden en daarom ben ik onze service gaan uitbreiden met (wederom) taxivervoer.

Vorig jaar ben ik benaderd om bestuurslid te worden van STN. Ik volgde artikelen op TaxiPro en heb meestal vrij snel een mening over zaken die spelen, en wie a zegt moet ook b zeggen, dus ben ik op het verzoek ingegaan. Wat mij vooral bezighoudt, is de oneerlijkheid in de taxibranche De overheden leggen regels op om ze vervolgens, als het hen zelf goed uitkomt, net zo makkelijk naast zich neer te leggen. Wetten worden naar eigen goeddunken geïnterpreteerd, verdraaid, genegeerd, of indien noodzakelijk even snel gewijzigd. Ondertussen wordt de branche met meer en meer kosten opgezadeld, wil de overheid vooral bezuinigen en wordt er ook nog verwacht dat de kwaliteit toeneemt. Ik ben van mening dat de grens daarin wel is bereikt en reeds vér is overschreden.

Binnen de STN wil ik mij vooral inzetten om te komen tot een nieuwe taxiwet, waar vakkundige en gediplomeerde ondernemers en chauffeurs op een eerlijk ’speelveld’ hun boterham kunnen verdienen in plaats van een markt waarin Multinationale bedrijven het voor het zeggen hebben, waar de ‘arbeiders’ een minimumloontje verdienen en de grote winsten worden verdeeld tussen de topmensen en de aandeelhouders.

Wij als STN kunnen dat helaas niet alleen bewerkstelligen, daar is uw steun hard voor nodig! Ondanks dat we als STN nog maar kort bestaan krijgen we steeds meer media-aandacht en kunnen wij onze visie steeds nadrukkelijker laten horen. Hoe meer bedrijven zich bij ons aansluiten, hoe moeilijker het wordt voor de overheden om ons te negeren.

Lees meer
het bestuur stelt zich voor: Rex Urban

20 februari 2015

Mijn naam is Rex Urban, zoon van een taxiondernemer die in 1928 (!) in Doorn een familiebedrijf is begonnen. Sinds 1982 run ik dit bedrijf samen met mijn vrouw Anneke. Naast het taxi-, rouw-, trouw- en garagebedrijf, heb ik samen met m’n broer in 1976 elektronische Taximeters van het merk Kajaani geïmporteerd uit Finland, onder de naam Fintronic. In 1997 hebben we ook de Israëlische Metrolink smartcard Taxicomputer geïmporteerd. Hierbij heb ik veel ervaring opgedaan in de automatisering van de Taxibranche die nu nog steeds goed  benut kan worden.

De Overheid frustreert de Taxibranche door een ondeugdelijke BCT en regels te verplichten die het bevorderen van eerlijke marktwerking en automatiseren verhinderen. Dit door onkunde en diverse adviezen in opdracht van het I&M naast zich neer te leggen. Als Taxibranche zitten we hierdoor met een totaal achterhaalde verplichte BCT wetgeving die aan geen enkel uitgangspunt voldoet.

Vanaf 1997 heb ik me verzet tegen de destijds opgestelde specificaties, omdat ze toen al achterhaald waren. Nu begint dit eindelijk door te dringen bij diverse instanties. We zijn er nog niet, maar door ons te verenigen bij STN kunnen we aandacht vragen voor een gezonde Taxibranche. Dit is ook precies de reden waarom ik mij heb aangemeld als bestuurslid bij STN en probeer ik een steentje bij te dragen aan het verbeteren van onze branche.

Lees meer
’Taxicomputer zoveelste ict-drama’

28 november 2014

Telegraaf 28 november 2014

Duco Douwstra met een taximeter
Foto: Thijs Rooimans

AMSTERDAM – De in september verplicht gestelde boordcomputers in de taxi’s, die fraude moeten tegengaan, werken niet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt daarom de controle van de taxi’s uit tot midden volgend jaar.

Dit schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) in een brief aan de Kamer. Het lijkt het zoveelste ict-drama door toedoen van de overheid.

„ILT beloofde dat de computer er al in 2008 zou zijn. Dit is, geloof ik, al het twaalfde uitstel. Het einde is nabij. Een investering van ruim 200 miljoen euro wordt door het putje gegooid. Dat krijg je als ambtenaren zich gaan bemoeien met iets waar ze geen verstand van hebben”, zegt Duco Douwstra van Taxibelangen, de club die al jaren strijdt tegen de komst van de boordcomputer.

In september waarschuwde ILT de taxibedrijven: Zit er geen boordcomputer in de taxi, dan volgt een boete van 1800 euro. Maar de inspectie moet na een paar maanden voor de zoveelste keer inbinden. „Er was in 2005 al zeer goede, betrouwbare apparatuur op de markt, die fraude tegenging. Denk je dat ik niet wil weten waar mijn chauffeurs uithangen en hoeveel benzine ik kwijt ben als de marge in de taxibranche zo gering is”, zegt Douwstra.

Registratie

„Alles wat de overheid wilde, zat erin, inclusief digitale rittenstaten en registratie van de rij- en rusttijden. Maar toen kwam er een ambtenaar, die bedacht dat er een verplichte digitale handtekening (pincode) in moest. En toen ging het mis. Nergens in de wereld zit dat erin. Bedrijven moesten dat voor de kleine Nederlandse markt ontwikkelen. De een na de ander sneuvelde door hoge ontwikkelkosten. De invoering van de boordcomputer is een grote chaos.”

Staatssecretaris Mansveld denkt dat ze de boordcomputers nog wel aan de praat kan krijgen door nieuwe software te laten schrijven. Douwstra betwijfelt het: „Daar zijn ze al vanaf 2008 mee bezig. Dat is hetzelfde als een fietsband honderd keer plakken.”

Harry van Gelder

Lees meer
Download de modelverzetbrief BCT!

7 november 2014

Als u hier klikt kunt u de modelverzetbrief downloaden. Deze brief kunt u gebruiken als basis voor het instellen van uw verzet na het krijgen van de boete voor het niet hebben van een (werkende) BCT.

Bij het versturen van de brief moet u rekening houden met de genoemde deadline waarbinnen u verzet kunt instellen. Verder moet u erop letten dat de betalingsplicht om de boete te betalen wordt geschorst, totdat er door de Officier  van Justitie een beslissing is genomen.

We willen u adviseren om de verzetbrief aangetekend te versturen opdat u altijd bewijs van tijdige verzending heeft.

Mocht u na het lezen van de verzetbrief of het krijgen van de boete nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met STN via telefoonnummer  010-2819192.

Met vriendelijke groet,

Stichting Taxibelangen Nederland

Lees meer
STN roept Apple en Google op tot verwijderen Uber-app

9 oktober 2014

Apple en Google zouden de Uber-app moeten blokkeren. Door UberPop aan te bieden voldoet de app immers niet aan hun eigen huisregels. Om deze oproep kracht bij te zetten kan iedereen in de taxibranche de app Uber, die illegale snorderdiensten faciliteert, markeren als ‘ongepast’. Die oproep doet Duco Douwstra, voorzitter Stichting Taxibelangen Nederland.  “Als ik een app lanceer met de functie ‘bestel nu een huurmoordenaar’, dan zal die niet lang in de app-store blijven staan”, zegt Douwstra.

Douwstra: “Uber is eigenlijk een criminele organisatie. Met hun UberPop-dienst zetten ze mensen aan om de wet te overtreden. Dat is medeplichtigheid aan een misdrijf. In dit geval zelfs gepleegd in vereniging. Ze geven ook openlijk toe dat ze medeplichtig zijn en eventuele boetes voor hun rekening zullen nemen. Google en Apple faciliteren bij de distributie van deze illigale app die aanzet tot het overtreden van de wet. Indirect zijn ze daarmee medeplichtig.”

App Store

Stichting Taxibelangen Nederland roept Apple en Google dan ook op om de app te verwijderen uit de app-store. “Volgens hun eigen voorwaarden mag de app van Uber helemaal niet in de app-store staan. Zeker nu diverse chauffeurs boetes hebben gehad omdat het om illegale activiteiten gaat.”

De voorwaarden van Google melden het volgende: “Google Play mag niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden of voor het promoten van gevaarlijke en illegale activiteiten. Als we vaststellen dat u deelneemt aan dergelijke activiteiten, kunnen we u de toegang tot Google Play ontzeggen, uw account beëindigen, dit melden aan juridische instanties of andere gepaste acties ondernemen.”

Onrechtmatig gedrag

En de voorwaarden van Apple zijn: “Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag, of op andere wijze onfatsoenlijk, aanstootgevend of onbehoorlijk te handelen.”

Douwstra: “Ik roep daarom iedereen in de taxibranche, en hun familie en kennissen, die een Android-telefoon heeft om met hun telefoon naar de Uber-app in de Play Store te gaan. Vervolgens naar de app van Uber. En die te markeren als ongepast. Apple-gebruikers kunnen de app bij Apple markeren via: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/. Want het is algemeen bekend dat Apple geen risico’s neemt als het gaat om de wet.”

Misdrijf

De vier UberPop-chauffeurs die afgelopen weekend zijn gepakt door de ILT hebben van het Openbaar Ministerie een schikkingsvoorstel van 1500 euro gekregen. Omdat het illegaal aanbieden van taxidiensten volgens de wet een misdrijf is, krijgen ze in dat geval een strafblad. Ook als Uber wellicht de boetes betaalt.

Douwstra: “Het is gewoon schandalig hoe Uber zijn chauffeurs misbruikt om hun eigen vete uit te vechten met de overheid. Want Uber maakt het echt geen moer uit als die chauffeurs een strafblad krijgen en daar de rest van hun leven last van hebben.”

Wet

“De wet is duidelijk; UberPop is illegaal. En als Uber verwacht dat de wet wordt veranderd, moeten ze eerst daar op wachten. Al geloof ik daar helemaal niets van. Dus ik roep nogmaals iedereen op een bericht te sturen naar Google en Apple dat de Uber-app geld verdient met illegale diensten. En de app dus verwijderd moet worden.”

 

Lees meer
Download verklaring voor BCT-controle!

27 juni 2014

Vanaf 1 juli a.s. kan er door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) gecontroleerd worden op het wel of niet aanwezig zijn van de Boord Computer Taxi (hierna te noemen BCT) in uw taxi. Mocht u deze nog (niet) hebben, dan wel niet besteld hebben voor 1 juni 2014, dan loopt u het risico beboet te worden door de ILT. Deze boete kan 1750 euro bedragen. Vele ondernemers liggen daar wakker van en hebben al gebeld met STN om te vragen wat zij dan moeten doen.

De bezwaren tegen de BCT zijn inmiddels wel bekend en steeds gecommuniceerd met de Staatssecretaris, de leden van de Tweede Kamer en het betrokken Ministerie van I&M. Daarom is de STN het ook helemaal niet eens met het voornemen van de ILT om taxi ondernemers te beboeten vanaf 1 juli 2014.

Om u als individuele taxi ondernemer te helpen, heeft de STN een verklaring- in overleg met onze advocaat- opgesteld die u kunt downloaden (download hier de verklaring), ondertekenen en in de taxi leggen. Als een ambtenaar van de ILT u aanhoudt en u gaat beboeten voor het niet (besteld) hebben van een BCT, overhandigt u deze verklaring dan meteen aan de ambtenaar met het verzoek deze mee te nemen als uw persoonlijke verklaring. Wacht vervolgens af en als u een voornemen tot boeteoplegging krijgt, neem dan meteen contact met de STN op. Wij helpen u dan verder.

Met vriendelijke groet,
Duco Douwstra, Voorzitter STN

 

Lees meer
STN neemt juridische stappen naar aanleiding van boetedreiging per 1 juli!

10 juni 2014

Omdat er voor elke taxiondernemer die niet kan aantonen een BCT (besteld) te hebben, vanaf 1 juli a.s. een boete van 1750 euro dreigt, heeft de STN advies gevraagd aan advocaten. De bedoeling is om bij de rechter een voorlopige voorziening te vragen  (‘soort kort geding’).

Op deze manier wil STN proberen om te voorkomen dat er door het ministerie vanaf 1 juli a.s. een boete opgelegd kan worden van 1750 euro voor het niet (besteld hebben van een BCT vóór 1 juni j.l. terwijl er nog maar 2 leveranciers over zijn en er nog veel meer onzekerheden en onduidelijkheden over de aanschaf van een BCT zijn.

Duco Douwstra: “De handelswijze van de overheid gedurende de laatste 18 jaar en zeker die van de afgelopen maanden stinkt naar onbehoorlijk bestuur. Dit mede doordat het ministerie haar zorgplicht ten opzichte van taxiondernemers vanwege de door haar aan hen opgelegde verplichting voor het (besteld) hebben van een BCT, niet nakomt. Als het ministerie haar eigen fouten en nalatigheden in deze langdurig lopende zaak niet erkent, zal de STN genoodzaakt zijn ook juridische actie te ondernemen richting de overheid. We zullen tot het uiterste gaan om aan te tonen dat de handelswijze van het ministerie en het dreigen van de aangekondigde boete van 1750 euro, echt niet door de beugel kan. Dit mag en kan niet van de taxiondernemers gevraagd worden omdat een dergelijke boete niet of nauwelijks op te brengen is. De taxiondernemer kan niets doen aan de inmiddels ontstane onmogelijke situatie. We zullen samenwerking zoeken met andere brancheorganisaties maar deze hebben wel de huidige situatie mede laten ontstaan. De STN zat echter niet aan tafel en heeft altijd al bezwaar aangetekend tegen de BCT.”

Daarom gaat de STN er ook nu weer vol in om de belangen van de aangesloten STN-ondernemers direct en concreet te verdedigen waar mogelijk. Om dit te kunnen doen hopen we dat ook nu nog niet aangesloten ondernemers ons willen steunen. Tenslotte maakt ééndracht macht, ook richting Den Haag!

Lees meer
Protesteer tegen de boete van 1750 euro bij het ministerie!

9 juni 2014

Onlangs vielen bij veel taxiondernemers tot hun verbijstering een brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) op de mat, waarin gedreigd werd met een boete van 1750 euro.

Deze boete zal bij controle na 1 juli a.s. gegeven worden aan elke taxiondernemer die niet aan kan aantonen dat hij vóór 1 juni 2014 een bestelling heeft gedaan voor een BCT bij één van de 2 overgebleven leveranciers. De derde leverancier die echter al geen bestellingen meer aannam, is begin juni failliet gegaan!

Duco Douwstra: “De hele gang van zaken betreffende de BCT is de afgelopen 18 jaar een groot drama geweest. Nu wil het ministerie kennelijk van het dossier af en denkt de BCT nu eindelijk af te kunnen dwingen terwijl er heel veel zaken door hen nog niet goed geregeld zijn. Een brief sturen die op 28 mei ontvangen wordt waarbij er gedreigd wordt met een hoge boete terwijl je dan nog reëel maar 1 dag hebt om te bestellen is natuurlijk absurd en de STN maakt daar ook uitdrukkelijk bezwaar tegen. De STN heeft al een brief getuurd naar het ministerie met haar talloze bezwaren. Nu echter de leden van de STN en andere taxi-ondernemers de dupe dreigen te worden van het zwalkende beleid van het ministerie willen wij ook graag concreet en individueel de ondernemers helpen.

Daarom heeft de STN een model antwoordbrief voor u als taxiondernemer opgeteld als reactie op de boetebrief die onlangs aan diverse ondernemers in de taxibranche is verstuurd. Als u die brief ook ontvangen heeft raden wij u dringend aan deze brief te downloaden van deze site en deze aan te passen op de aangegeven punten (datum, nummer en datum brief, en handtekening, naam en adres) en deze vervolgens aangetekend weg te sturen (klik hier voor modelbrief).”

Duco Douwstra vervolgt: “Omdat wij volgende week weer naar het ministerie gaan en druk bezig zijn om in Den Haag bij de Tweede Kamer voor onze bezwaren tegen de BCT draagvlak te krijgen, vragen wij u om ook nog een afschrift van de door u gestuurde protestbrief (met kopie van de brief van het ministerie) aan het ministerie te sturen naar de leden van de Tweede Kamer.Voor de Tweede Kamer kunt u het afschrift sturen naar: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Zo kunnen deze Kamerleden ook zien hoe onredelijk de werkwijze van het ministerie is en kunnen daar door hen ook aan de minister vragen gesteld worden. Wij willen de druk overal goed opvoeren!”

Lees meer
Afschaffing monopolie KIWA

14 maart 2014

Het monopolie van KIWA moet direct afgeschaft worden. De tarieven die KIWA van het ministerie van I en M mag rekenen aan de taxisector zijn absurd. Sinds KIWA de taken op mysterieuze wijze van IVW heeft overgenomen, zijn de prijzen skyhigh gegaan. In andere EU-landen zijn tarieven ruim drie keer zo goedkoop.

Er wordt nu ruim 135 euro gerekend voor een chauffeurspas, die technisch gelijk is aan een OV-chipkaart van enkele euro’s. Het wijzigen van een vennoot kost 1.000 euro: dat is slechts een kleine administratieve handeling. Het aanvragen van een taxi- ondernemersvergunning: 1500 euro. Een adreswijziging voor de taxivergunning: 135 euro.

Het private bedrijf Kiwa maakt grote woekerwinsten op de taxisector. Er dient een nieuwe aanbesteding te komen. Een andere mogelijkheid is om de markt om dergelijke papieren te vestrekken vrij te geven, zodat ieder bedrijf die aan de eisen voldoet kan concurreren met KIWA.

Lees meer