Laatste nieuws

Zienswijze van de Stichting Taxibelangen Nederland op de situatie rondom Corona d.d. 9 maart 2021

15 maart 2021

In de laatste ronde staatssteun heeft STN gepleit voor het laten vallen van de partnertoets in de regeling TOZO en voor verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Op het laatste punt is wat verruiming gekomen maar niet op het cruciale punt van de partnertoets.

Veel ondernemers lopen aan tegen het probleem van een niet passende SBI-code en tegen het probleem dat zij hogere vaste lasten hebben door extra investeringen in verband met het aflopen van de vrijstelling BPM voor Taxi’s. Op dit punt is snel een oplossing nodig.

STN constateert dat dit kabinet kiest voor ongelijke behandeling tussen mensen in loondienst met 100% doorbetaling via NOW en zelfstandigen die terugvallen op bijstandsniveau en nog lager als de partner een inkomen heeft.

Daarmee kiest het kabinet er voor om de rekening van de Corona crisis eenzijdig neer te leggen bij de ondernemers in de getroffen sectoren. En wel zodanig dat zij diep in de financiële problemen komen en zelfs hun bedrijf moeten beëindigen en hun dromen moeten opgeven.

Dat is onacceptabel!

Ook andere bedrijven en zelfs complete winkelketens gaan ten onder en daarmee is algehele opening van de economie onvermijdelijk geworden.

Al vorig jaar is door het bedrijfsleven samen met de overheid gekeken hoe men verantwoord kan functioneren. Maar het Kabinet wist het beter en heeft dit aan de kant geschoven. Er is daardoor grote schade aangericht. In de media staan steeds meer berichten die wijzen op een falend kabinetsbeleid gericht op een ziekte die veel minder dodelijk is dan we aanvankelijk dachten. Het corona-beleid is volstrekt disproportioneel.

De samenleving moet nu onmiddellijk weer open
en wij juichen alle fatsoenlijke acties toe die daarop gericht zijn.

Namens het bestuur van de Stichting Taxibelangen Nederland Drs. Jip Meijer MBA

Lees meer

27 januari 2021

Wil het Kabinet van zelfstandige taxiondernemers af?

Met veel bombarie heeft het kabinet een nieuw noodpakket gepresenteerd. Maar als de confetti is neergedwarreld blijkt dat er nog steeds onvoldoende aandacht is voor de kleine ondernemer. Weliswaar is er verruiming van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maar de dringende oproep om bij de regeling TOZO ook de partnertoets achterwege te laten is niet gehonoreerd.

Dit staat in schril contrast met medewerkers in loondienst die met staatssteun 100% worden doorbetaald. Ondernemers willen het liefst zelf hun geld verdienen. Maar als dat door overheidsbeleid niet meer mogelijk is moeten zij daarvoor in redelijkheid worden gecompenseerd.

En als de maatstaf is dat de werknemer er niet op achteruit mag gaan dan is het redelijk dat ook de zelfstandige volledig wordt gecompenseerd. Een vergoeding op bijstands- niveau is dan wel het minste.

Wij doen daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om het Kabinet te bewegen de partnertoets in de regeling TOZO achterwege te laten voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Al aan het begin van de crisis maakte de toenmalige minister van Economische Zaken duidelijk dat hij niet veel op heeft met zelfstandige ondernemers. Er is op dit punt niets veranderd. Pas na veel externe druk geeft men een klein beetje toe.

Het behoeft geen betoog dat zelfstandige ondernemers keihard nodig zijn om onze economie weer op gang te brengen na de crisis en om de te verwachten toename van de werkloosheid te verlichten.

27 januari 2021
Drs. T.D.J. Meijer MBA
Namens de Stichting Taxibelangen Nederland

Lees meer

Al ons nieuws

Direct resultaat met de Taxi-jurist

20 november 2015

Afgelopen september heeft STN de Taxi-jurist geïntroduceerd. Je belt gewoon naar het STN-secretariaat en kunt direct gebruik maken van een juridische hulplijn waar je als taxiondernemer terecht kunt met al jouw juridische vraagstukken. Van problemen met personeel tot het bezwaar maken tegen een boete, de Taxi-jurist helpt je verder. Een bijkomend voordeel is dat wij op het STN-secretariaat precies weten wat er speelt in de branche.

Deze week is het eerste dossier van de Taxi-jurist met succes afgerond!
In het betreffende dossier had een collega een overeenkomst voor de duur van 1 jaar afgesloten voor het beheren van een Google Adwords campagne. Wat deze collega niet wist was dat een groot gedeelte van het campagnebudget (€150,- van de €500,-) helemaal niet werd besteed aan de campagne, maar aan management fee. Hierdoor bleef er voor de campagne een budget over van slechts €350,-). Daarnaast bleven de resultaten van de campagne ook achter. Deze collega wilde de overeenkomst het liefst ontbinden en heeft de Taxi-jurist ingeschakeld.

“Na een maand getouwtrek dacht ik ineens aan de Taxi-jurist en was het binnen een dag geregeld!”

Nadat de Taxi-jurist een juridisch onderbouwd bezwaar had ingediend bij het betreffende bedrijf, was de overeenkomst binnen een dag ontbonden. Daarnaast kreeg de ondernemer ook nog geld terug vanwege de onterecht betaalde kosten aan management fee en een correctie op de lopende maand termijn.

Heb je ook een juridisch probleem? Schrijf je dan nu direct in via www.taxijurist.nl en neem contact op met de Taxi-jurist op 010-2819192.

Lees meer
Voorstel btw-tarief omhoog, taxiritten onbetaalbaar

18 november 2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft met de VVD en PVDA een plan uitgewerkt om het btw-tarief van 6% af te schaffen. Dit betekent dat, ook in het taxivervoer, het btw-tarief zal worden verhoogd naar 21%. Met dit voorstel denkt de Overheid miljarden extra op te halen, waardoor de ‘lasten op arbeid’ kunnen worden verlaagd. Het gevolg hiervan is dat een taxi-ondernemer een prijsverhoging zal moeten doorvoeren om hetzelfde te blijven verdienen op een taxirit. Wat betekent dat het taxivervoer voor consumenten helemaal niet betaalbaarder wordt, maar de ritprijs (nog verder) zal stijgen. Het is dus een sigaar uit eigen doos: mensen houden meer over van hun salaris, maar zijn meer geld kwijt aan een simpel taxiritje.

Lees meer
STN begrijpt handhaving BCT dit najaar niet

30 oktober 2015

Op 20 oktober jl. heeft Staatsecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ondanks dat de software-update van de BCT pas vanaf het voorjaar van 2016 beschikbaar is, er dit najaar wel door de ILT zal worden gecontroleerd. De handhaving van de ILT richt zich op de aanwezigheid en het gebruik van de BCT voor arbeids- en rusttijden. De ILT zal via de gegevens van de RDW bekijken of de voertuigen voorzien zijn van een BCT. Mocht dit niet het geval zijn dan worden de kentekenhouders aangeschreven waarna eventuele bedrijfsbezoeken zullen volgen.

Een vraag die bij veel ondernemers speelt is of je voor de voertuigen die (nog) niet zijn voorzien van een BCT nu een BCT moet aanschaffen, terwijl je in 2016 waarschijnlijk opnieuw kosten moet maken voor de verplichte software-update? Of is het juist beter om te wachten op de geüpdatete BCT en die in 2016 aan te schaffen? Een duidelijk antwoord daarop is er niet, het enige wat we wel weten is dat de staatsecretaris duidelijk is in haar brief: iedereen moet een BCT hebben en “er wordt nader onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen en, indien nodig, ook handhavend opgetreden” als je er geen hebt. Dit alles in tegenstelling tot eerdere communicatie van de Staatssecretaris waarin zij aangeeft dat de ILT in de periode tot 1 juli 2016 geen sancties op zal leggen, maar waarschuwingen uitdeelt en taxi-ondernemers registreert die geen BCT hebben. Klik hier om naar de brief van mei 2015 te gaan.

Op dit moment onderzoekt STN welke mogelijkheden er zijn om tegen deze nieuwe strategie van het Ministerie in beroep te gaan. De bedrijfsvoering van een onderneming wordt afgestemd op de wet- en regelgeving, echter als deze om de paar maanden aangepast wordt, is het lastig ondernemen en komen ondernemers in problemen.

Bestuursleden Rex Urban en Erwin Quaaden hebben onlangs om tafel gezeten met de verantwoordelijken voor het dossier taxi binnen het Ministerie van I&M. De afspraak was in eerste instantie bedoeld om kennis te maken, en uit te leggen wie wij zijn en waar we voor staan. Uiteraard is er ook uitgebreid gesproken over het feit dat STN vindt dat er bij de verschillende evaluaties en nieuwe initiatieven maar weinig rekening gehouden wordt met dagelijkse praktijk van de taxi-ondernemer. Op dit moment bestaat er een groot gat tussen wat de beleidsmakers in Den Haag bedenken en wat er daadwerkelijk gebeurt in de branche. En dus hebben we duidelijk aangegeven vanaf dit moment inhoudelijk betrokken te willen worden bij alle taxi-dossiers. STN zit aan tafel om in Den Haag het ondernemersgeluid te laten horen. Alleen zo kunnen we problemen zoals deze zich nu voordoen bij de BCT in de toekomst hopelijk voorkomen.

Lees meer
Inderdaad geen boete voor het niet hebben van een BCT

29 mei 2015

Maandag hebben wij u gemeld dat er door de ILT niet meer wordt gecontroleerd of u een (werkende) BCT heeft en dat er ook niet bekeurd wordt. TaxiPro.nl komt vandaag met de bevestiging dat er inderdaad geen boetes worden uitgedeeld voor het niet hebben van een BCT. Mede door de inzet van STN, heeft de overheid moeten erkennen dat de BCT problematiek niet op korte termijn kan worden opgelost en handhaving dan ook niet mogelijk is. Hier hebben wij de afgelopen maanden hard aan gewerkt.

Nu het probleem eindelijk is erkend kunnen we hopelijk verder in het werken aan een oplossing!

Lees meer
STN in media over UberPOP

18 maart 2015

De stem van STN wordt steeds meer gehoord in de media. Afgelopen dinsdag was voorzitter Duco Douwstra te gast in het televisieprogramma Pauw om in gesprek te gaan met Niek van Leeuwen (directeur Uber), naar aanleiding van de bedreiging van UberPOP-chauffeurs in Amsterdam.

Kijk hier het gesprek terug: http://www.npo.nl/pauw/17-03-2015/VARA_101372813?start_at=2464

STN vindt dat UberPOP illegaal is en moet stoppen. Duco Douwstra heeft tijdens de uitzending duidelijk aangegeven dat geweld hiervoor niet de oplossing is. Dat er iets moet gebeuren aan de huidige situatie is duidelijk. Waar taxi-ondernemers zich aan allerlei wetten en regels dient te houden, kan een UberPop-chauffeur personen vervoeren zonder enige vergunning. De overheid moet zorgen voor handhaving om verdere escalatie te voorkomen.

Duco Douwstra bij Pauw aangepast

Lees meer
bestuur STN: Überpop moet stoppen!

6 maart 2015

Op 5 maart jl. heeft er weer een bestuursvergadering van STN plaatsgevonden. Hierin is voornamelijk gesproken over UberPOP en de uitkomst hiervan willen we graag met u delen.

Het standpunt van het STN bestuur is heel duidelijk: UberPOP moet stoppen, want het is illegaal. Het zijn georganiseerde snorders die door de overheid gedoogd worden. De taximarkt is een gereguleerde markt, waarbinnen voor taxi-ondernemers vele verplichtingen gelden, zoals een taxivergunning, een verklaring omtrent gedrag, een BCT enz….  En dan hebben we het nog niet eens over de rij- en rusttijden. Exacte diezelfde regels gelden voor UberPOP-rijders. Het is de taak van de overheid om deze regels te handhaven. Zonder handhaving kan er namelijk nooit een gelijk speelveld zijn. Het lijkt erop dat wij als taxi-ondernemers van alles moeten en maar weinig mogen, terwijl het voor UberPOP-rijders precies andersom is. Dat kan en mag niet!

STN heeft haar standpunt de afgelopen week uitgedragen in de pers en zal dit blijven doen. Het publiek moet begrijpen dat het illegaal en daarom goedkoper is dan een traditionele taxirit. Er wordt nagedacht over ludieke acties om aandacht hiervoor te krijgen. Uiteraard is er ook veelvuldig contact met de politiek over dit onderwerp. STN heeft haar zorg hierover uitgesproken richting zowel de staatssecretaris als enkele kamerleden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Lees meer
het bestuur stelt zich voor: Martijn Bergerhof.

25 februari 2015

Mijn naam is Martijn Bergerhof en ik ben mede directeur/eigenaar van ons familiebedrijf Bergerhof Taxi Tours BV in Helmond en Geldrop/Mierlo. We zijn actief in het zieken- en zorgvervoer, leerlingenvervoer en touringcarvervoer en ons wagenpark bestaat uit circa 200 voertuigen.

De reden dat ik mij inzet voor STN is dat ik vind dat er een serieuze branchevertegenwoordiger moet komen, die de belangen voor taxi-ondernemers behartigt ongeacht de grootte van het bedrijf. Binnen het bestuur zet ik me onder andere in voor een werkbare BCT-situatie, maar de belangrijkste doelstelling is dat goed personenvervoer mogelijk blijft tegen een normaal betaalbaar tarief.

De overheid legt onze branche een hoop regels op. Als ik dan zie dat er bijvoorbeeld een buurtbus systeem kan opkomen waarbij vrijwilligers het werk van de taxichauffeurs overnemen, of UberPOP waar particulieren de ritten kunnen rijden en waarvoor geen enkele regel van de taxiwet lijkt te gelden dan frustreert mij dat enorm.  Het is voor mij één van belangrijkste redenen geweest om mee te helpen in de strijd.

Ik hoop dat zoveel mogelijk bedrijven zich zullen aanmelden bij STN zodat we voor u de barricaden op kunnen en ons kunnen laten horen!

Met vriendelijke groet,

Lees meer
het bestuur stelt zich voor: Erwin Quaaden

24 februari 2015

Mijn naam is Erwin Quaaden en ik ben eigenaar van een klein taxibedrijf in Gulpen, in het uiterste zuiden van het land. Onze dienstverlening richt zich vooral op het zakelijke vervoer en de straattaxi. Het bedrijf is nog maar een paar jaar jong, maar sinds het begin frustreren mij een aantal zaken omtrent regelgeving en handhaving enorm. Zeker als kleine ondernemers lopen we tegen veel zaken aan die het verlenen van een goede taxiservice en het verdienen van een redelijk inkomen moeilijk maken. De reden dat ik me bij STN heb aangemeld is dat ik vind dat er te weinig aandacht is voor de kleine ondernemer en er sowieso een betere branche-vertegenwoordiging nodig is.

Binnen STN zet ik me in voor het doorbreken van de monopoliepositie van de KIWA. De bedragen die betaald moeten worden voor simpele handelingen (zoals het aanpassen van een naam, of het uitgeven van een chauffeurspas) zijn belachelijk hoog.  Deze geldklopperij is helaas mogelijk omdat er geen andere partij is die dezelfde diensten verleend. Een collega-ondernemer vertelde mij laatst over een adreswijziging die hem direct honderden euro’s kostte. Dat kan echt niet langer! Als STN gaan we dit onderwerp niet alleen aan de kaak stellen, maar er echt ook wat tegen doen. Daarnaast zet ik mij in om een werkbare oplossing voor de BCT te ontwikkelen.

Lees meer
het bestuur stelt zich voor: Ton van Dalfsen

23 februari 2015

Mijn naam is Ton van Dalfsen. 57 jaar geleden ben ik als het ware tussen de taxiwielen geboren. Tot 1985 hadden wij een familiebedrijf in Uithoorn. Nadat het taxibedrijf was verkocht, heb ik 27 jaar bij het overnemende bedrijf in loondienst gewerkt tot het ondernemen weer ging kriebelen. In 2012 hebben we het oude taxibedrijf weer opgestart en inmiddels rijden we alweer met zijn drieën; mijn vrouw, zoon en ik. Vorig jaar heb ik mijn verhaal vertelt op Taxipro. Mocht u interesse hebben kunt u het hier teruglezen.

Sinds 1 januari ben ik penningmeester van Stichting Taxibelangen Nederland. Binnen het bestuur ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor de financiën. Verder ben ik tegen aanbestedingen (onder andere in het zorgvervoer) in de huidige vorm en houd ik mij bezig met het afschaffen van de rij- en rusttijdenwet.

Met STN gaan we samen zorgen voor echte veranderingen in de branche!

Lees meer