Nieuwsoverzicht

STN begrijpt handhaving BCT dit najaar niet

Op 20 oktober jl. heeft Staatsecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ondanks dat de software-update van de BCT pas vanaf het voorjaar van 2016 beschikbaar is, er dit najaar wel door de ILT zal worden gecontroleerd. De handhaving van de ILT richt zich op de aanwezigheid en het gebruik van de BCT voor arbeids- en rusttijden. De ILT zal via de gegevens van de RDW bekijken of de voertuigen voorzien zijn van een BCT. Mocht dit niet het geval zijn dan worden de kentekenhouders aangeschreven waarna eventuele bedrijfsbezoeken zullen volgen.

Een vraag die bij veel ondernemers speelt is of je voor de voertuigen die (nog) niet zijn voorzien van een BCT nu een BCT moet aanschaffen, terwijl je in 2016 waarschijnlijk opnieuw kosten moet maken voor de verplichte software-update? Of is het juist beter om te wachten op de geüpdatete BCT en die in 2016 aan te schaffen? Een duidelijk antwoord daarop is er niet, het enige wat we wel weten is dat de staatsecretaris duidelijk is in haar brief: iedereen moet een BCT hebben en “er wordt nader onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen en, indien nodig, ook handhavend opgetreden” als je er geen hebt. Dit alles in tegenstelling tot eerdere communicatie van de Staatssecretaris waarin zij aangeeft dat de ILT in de periode tot 1 juli 2016 geen sancties op zal leggen, maar waarschuwingen uitdeelt en taxi-ondernemers registreert die geen BCT hebben. Klik hier om naar de brief van mei 2015 te gaan.

Op dit moment onderzoekt STN welke mogelijkheden er zijn om tegen deze nieuwe strategie van het Ministerie in beroep te gaan. De bedrijfsvoering van een onderneming wordt afgestemd op de wet- en regelgeving, echter als deze om de paar maanden aangepast wordt, is het lastig ondernemen en komen ondernemers in problemen.

Bestuursleden Rex Urban en Erwin Quaaden hebben onlangs om tafel gezeten met de verantwoordelijken voor het dossier taxi binnen het Ministerie van I&M. De afspraak was in eerste instantie bedoeld om kennis te maken, en uit te leggen wie wij zijn en waar we voor staan. Uiteraard is er ook uitgebreid gesproken over het feit dat STN vindt dat er bij de verschillende evaluaties en nieuwe initiatieven maar weinig rekening gehouden wordt met dagelijkse praktijk van de taxi-ondernemer. Op dit moment bestaat er een groot gat tussen wat de beleidsmakers in Den Haag bedenken en wat er daadwerkelijk gebeurt in de branche. En dus hebben we duidelijk aangegeven vanaf dit moment inhoudelijk betrokken te willen worden bij alle taxi-dossiers. STN zit aan tafel om in Den Haag het ondernemersgeluid te laten horen. Alleen zo kunnen we problemen zoals deze zich nu voordoen bij de BCT in de toekomst hopelijk voorkomen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op