Nieuwsoverzicht

Gezellige en informatieve STN-bijeenkomst 11 mei jl.

sfeerimpressie taxi bijeenkomst

Vorige week woensdag stond dan eindelijk de allereerste STN-bijeenkomst op het programma. Om 2 uur was bijna iedereen binnen en zijn we na een welkomstwoord van voorzitter Paul Dijkhuizen overgegaan tot het programma. De opzet hiervoor was om op kleinschalige en persoonlijke wijze het bestuur en de aanwezige ondernemers te laten discussiëren over de standpunten waar STN zich voor inzet.

Positief was dat een aantal ondernemers toch nog ruimte zagen tot groei van hun onderneming, ondanks de lastige marktomstandigheden (aanbestedingen, BCT etc.). Het was erg nuttig om gezamenlijk te discussiëren over de verschillende onderwerpen. Elke ondernemer heeft zijn eigen kennis en ervaring. Door dit te delen, help je elkaar verder.

Het kon niet anders dan dat de BCT het voornaamste onderwerp van gesprek was. De meeste ondernemers die aanwezig waren, gaven nog steeds aan weinig vertrouwen in het product te hebben. Vervolgens werd besproken wat STN de laatste tijd allemaal ondernomen heeft op dit onderwerp en wat de actuele stand van zaken is. Vanuit STN is er de afgelopen tijd regelmatig contact geweest met beleidsmensen van het ministerie. Wij proberen zo om opheldering te vragen en vooral duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken.

Zo wordt per 1 juli as. de update voor de BCT verplicht, maar is er tot op heden nog geen enkele BCT geüpdatet. En stel dat de updates voor 1 juli beschikbaar komen: hoe wil men gaan handhaven als er niet eens redelijkerwijs de kans wordt gegeven om de BCT bij te werken? Tot onze verbazing geeft men bij het ministerie echter aan zelf ook niet te weten hoe het precies zit…

Mochten we duidelijke antwoorden krijgen op de vragen die wij aan het ministerie hebben voorgelegd, dan krijgt u dit uiteraard direct te horen. Vanuit de ondernemers kwam ook vooral de vraag om voor duidelijkheid te zorgen via de website, omdat veel taxi-ondernemers nauwelijks nog een idee hebben van wat nu precies de bedoeling is. Uiteraard proberen wij bovenstaande vragen beantwoord te krijgen en houden we u overal van op de hoogte. Houd de website dus nauwlettend in de gaten!

Verder is er in het kader van de Taxiwet-evaluatie gesproken over een veelvoud aan onderwerpen waaronder de verplichting tot rijden onder een blauw kenteken en het “vrijwilligersvervoer”. Vanuit STN proberen wij op zoveel mogelijk manieren (waaronder via zogeheten internetconsultaties, maar ook via contacten bij het ministerie en in de politiek) aan te geven hoe de STN-ondernemers hier tegenaan kijken. Vaak is er ook voor u als ondernemer een mogelijkheid om rechtstreeks te reageren op voorgenomen wetgeving. In de bijeenkomst kwam naar voren dat veel ondernemers ook graag willen reageren, maar niet te weten hoe dat dan werkt. Als er binnenkort opnieuw gelegenheid voor ondernemers is om over (voorgenomen) regelgeving mee te praten, dan zullen we daartoe uiteraard (net als we eerder gedaan hebben) een oproep op de website plaatsen.

Tot slot kwamen we te spreken over KIWA. Sinds enige tijd mogen we aanschuiven bij de gesprekken waarin de tarieven behandeld worden. Helaas wordt in deze gesprekken geen enkele opheldering verschaft over de achtergrond van de enorme bedragen die taxiondernemers dienen te betalen. We kunnen in ieder geval concluderen dat het onderwerp ook in de Tweede Kamer opnieuw op de agenda is gekomen. Dat wil zeggen: de hoogte van het bedrag dat de ondernemingsvergunning kost, staat ter discussie. De staatssecretaris zal hierover waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar meer mededelingen doen.

In de bijeenkomst kwam ook naar voren dat er voor STN een belangrijke rol is weggelegd in duidelijke communicatie richting ondernemers. Er is veel behoefte aan duidelijkheid, met name over wet- en reg

elgeving. Dat verandert immers in een sneltreinvaart en er zijn maar weinig mensen die precies weten hoe het zit. Uiteraard nemen wij dit ter harte, en zullen proberen zoveel mogelijk via de website en de nieuwsbrief te communiceren.

De middag werd afgesloten op het terras met een borrel en een hapje, waarna op informele wijze nog verder werd gediscussieerd. Het bestuur wil graag wil graag bij dezen de aanwezige ondernemers bedanken voor hun komst en ziet nu al uit naar een volgende bijeenkomst!

Was u niet op de bijeenkomst, maar wilt u wel laten weten wat u vindt van STN? Dan kunt u dit uiteraard altijd laten via de mail: info@taxibelangen.nl. Elke suggestie wordt serieus bekeken.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op