Nieuwsoverzicht

Download verklaring voor BCT-controle!

Vanaf 1 juli a.s. kan er door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) gecontroleerd worden op het wel of niet aanwezig zijn van de Boord Computer Taxi (hierna te noemen BCT) in uw taxi. Mocht u deze nog (niet) hebben, dan wel niet besteld hebben voor 1 juni 2014, dan loopt u het risico beboet te worden door de ILT. Deze boete kan 1750 euro bedragen. Vele ondernemers liggen daar wakker van en hebben al gebeld met STN om te vragen wat zij dan moeten doen.

De bezwaren tegen de BCT zijn inmiddels wel bekend en steeds gecommuniceerd met de Staatssecretaris, de leden van de Tweede Kamer en het betrokken Ministerie van I&M. Daarom is de STN het ook helemaal niet eens met het voornemen van de ILT om taxi ondernemers te beboeten vanaf 1 juli 2014.

Om u als individuele taxi ondernemer te helpen, heeft de STN een verklaring- in overleg met onze advocaat- opgesteld die u kunt downloaden (download hier de verklaring), ondertekenen en in de taxi leggen. Als een ambtenaar van de ILT u aanhoudt en u gaat beboeten voor het niet (besteld) hebben van een BCT, overhandigt u deze verklaring dan meteen aan de ambtenaar met het verzoek deze mee te nemen als uw persoonlijke verklaring. Wacht vervolgens af en als u een voornemen tot boeteoplegging krijgt, neem dan meteen contact met de STN op. Wij helpen u dan verder.

Met vriendelijke groet,
Duco Douwstra, Voorzitter STN

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op