Nieuwsoverzicht

bestuur STN: Überpop moet stoppen!

Op 5 maart jl. heeft er weer een bestuursvergadering van STN plaatsgevonden. Hierin is voornamelijk gesproken over UberPOP en de uitkomst hiervan willen we graag met u delen.

Het standpunt van het STN bestuur is heel duidelijk: UberPOP moet stoppen, want het is illegaal. Het zijn georganiseerde snorders die door de overheid gedoogd worden. De taximarkt is een gereguleerde markt, waarbinnen voor taxi-ondernemers vele verplichtingen gelden, zoals een taxivergunning, een verklaring omtrent gedrag, een BCT enz….  En dan hebben we het nog niet eens over de rij- en rusttijden. Exacte diezelfde regels gelden voor UberPOP-rijders. Het is de taak van de overheid om deze regels te handhaven. Zonder handhaving kan er namelijk nooit een gelijk speelveld zijn. Het lijkt erop dat wij als taxi-ondernemers van alles moeten en maar weinig mogen, terwijl het voor UberPOP-rijders precies andersom is. Dat kan en mag niet!

STN heeft haar standpunt de afgelopen week uitgedragen in de pers en zal dit blijven doen. Het publiek moet begrijpen dat het illegaal en daarom goedkoper is dan een traditionele taxirit. Er wordt nagedacht over ludieke acties om aandacht hiervoor te krijgen. Uiteraard is er ook veelvuldig contact met de politiek over dit onderwerp. STN heeft haar zorg hierover uitgesproken richting zowel de staatssecretaris als enkele kamerleden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op