Laatste nieuws

Zienswijze nr. 4 van de STN op de Lockdown van 14 december 2020

16 december 2020

De taxiondernemer staat nog steeds in de kou!

In onze zienswijze van 26 oktober hebben wij gepleit voor TOZO zonder partner- en vermogenstoets (zoals bij TOZO-1) voor ondernemers. Helaas is deze suggestie niet opgepakt.

Eerlijk gezegd hadden wij gehoopt dat de situatie rond de Kerst weer zou verbeteren. Maar met de Lockdown tot en met 19 januari betekent dat voor de meeste bedrijven geen omzet meer in deze cruciale periode en waarschijnlijk langer.

Wij pleiten daarom nogmaals dringend voor uitvoering van TOZO voor deze ondernemers zonder partner- en vermogenstoets van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2020.

Wij pleiten ook voor verlaging van de drempel voor TVL naar € 500 per maand.

Deze regeling is verantwoord. Als een ondernemer toch voldoende omzet draait dan wordt dat in mindering gebracht op de uitkering. Deze regelingen ademen mee met de omstandigheden.

Helaas bestaat er nog steeds het idee dat zelfstandige taxiondernemers geen steun behoeven omdat zij dit risico zelf hadden moeten afdekken. Maar de NOW-regeling, die er voor zorgt dat werknemers niet ontslagen worden, wordt niet uit de loonheffing betaald maar uit de algemene middelen. Als men niet wil dat werknemers er een beetje in inkomen op achteruit gaan dan moet men zeker niet willen dat zelfstandigen er in inkomen heel erg op achteruitgaan.

TOZO zonder partner- en vermogenstoets is dan wel het minste wat men kan doen.

Tot slot wijzen wij er op ook de manier waarop de regering met de crisis omgaat van belang is. Met lede ogen zien wij dat in Azië het economisch en maatschappelijk leven weer op gang is en uitbraken snel onder controle worden gebracht. Met protocollen heeft het Nederlandse bedrijfsleven er voor gezorgd dat het maatschappelijk en economisch leven zo goed mogelijk door kan gaan. Maar de regering schuift dit allemaal gewoon aan de kant. Het wekt dan ook geen verbazing dat er discussie ontstaat over de in ons land gevolgde aanpak.

Deze discussie laten wij gaarne aan de politiek, maar wij veroorloven ons een observatie.
Het valt ons op dat de meeste plannen van de Minister in de uitvoering lijken te verzanden. Het lijkt er op dat de crisisstructuur niet effectief is, waardoor telkens wordt teruggevallen op grove generieke maatregelen in afwachting op een vaccin.

De door de regering gevolgde aanpak vloeit eerder voort uit machteloosheid dan uit daadkracht. De regering maskeert deze machteloosheid met briefings en verwijzingen naar het vaccin. Dat zij daarbij de schuld geven aan burgers die zich niet aan de maatregelen houden (en daardoor verdeeldheid zaaien) wijst er op dat de regering radeloos is.

Waarom laat het kabinet zich niet bijstaan door een Chef Staf uit een operationeel deel van de overheid (Defensie? Brandweer?). Deze kan dan de informatievoorziening en de operationele coördinatie aansturen op gezag van de regering.

Concluderend: Taxiondernemers kunnen nu echt geen kant meer op. De crisis in deze vorm valt niet onder het ondernemersrisico en verplicht de overheid tot compensatie van inkomensverlies veroorzaakt door de door haar genomen maatregelen.

16 december 2020
Drs. T.D.J. Meijer MBA
Namens het bestuur van de Stichting Taxibelangen Nederland

Lees meer
Zienswijze van de STN op het steunpakket 3.0 en de tweede Corona golf

28 oktober 2020

Op 25 mei heeft de Stichting Taxibelangen Nederland haar zienswijze gegeven op de 2e ronde van het Steunpakket.

Inmiddels is er, zoals verwacht, een 3e ronde van het Steunpakket. Deze is inmiddels ingehaald door de harde realiteit van de, eveneens verwachte, tweede golf van het Corona-virus.

De taxiondernemer staat in de kou.

Taxiondernemingen hebben onder de huidige omstandigheden nog maar bitter weinig werk. Vooral de kleinere taxiondernemingen die geen contractvervoer hebben. De reiswereld ligt plat, er zijn geen evenementen, geen bruiloften en geen partijen en de Horeca is dicht. Het dringende advies van de overheid aan de burger is: blijf thuis! Wat moet je dan nog als taxi-ondernemer?

Alle aandacht is nu gericht op de sectoren waarop directe maatregelen van toepassing zijn, maar er is te weinig aandacht voor de vervoerssector (taxi, touringcar) die heel hard geraakt wordt.

In onze verklaring van 25 mei hebben wij al naar voren gebracht dat het te vroeg was om het steunpakket voor bedrijven af te bouwen. Bovendien komen de kleine taxibedrijven (eigen rijders, familiebedrijven e.d) in financiële problemen omdat zij bijvoorbeeld geen of minder TOZO ontvangen vanwege de situatie van de partner en soms ook beneden de drempel van de TVL vallen.

TOZO weer zonder partnertoets!

In de tweede steunronde is de partnertoets weer toegevoegd aan de regeling TOZO (bijstand voor ondernemers). Bij de derde ronde zou ook de vermogenstoets weer worden toegevoegd. Gelukkig is deze vermogenstoets vervallen met het oog op de tweede golf van Corona.

Daardoor is er een scheve situatie ontstaan waarbij taxiondernemers moeten terugvallen op bijstandsniveau of op het inkomen van de partner terwijl werknemers in getroffen sectoren gewoon hun salaris kunnen houden als gevolg van NOW. Ook tweeverdieners. Dat staat in geen enkele verhouding tot de situatie van de zelfstandige taxiondernemer die ook met een werkende partner aanzienlijk in inkomsten terugvalt en al snel in de financiële problemen komt.

Het argument dat werknemers premie betalen voor de WW snijdt geen hout omdat de regeling NOW juist beoogt om werknemers uit de WW te houden en gelet op de huidige werkloosheidscijfers tot nu toe met succes. Maar een klein bedrijf dat na de crisis weer volop kan werken creëert ook werkgelegenheid en is waarschijnlijk goedkoper op de been te houden dan het creëren van nieuwe banen.

STN pleit er dan ook voor om voor de derde ronde van het Steunpakket ook de partnertoets in de regeling TOZO weer te laten vallen en daarmee de kleine ondernemers en ZZP-ers door de crisis heen te loodsen. Zeker ook omdat een aantal van hen vaste lasten heeft beneden de drempel en zij geen TVL ontvangen.

Zal de markt er na de coronacrisis anders uitzien? Dat is welhaast zeker, maar niemand weet precies hoe! Er zal zeker meer taxiwerk zijn dan nu, maar mogelijk minder dan voorheen. En misschien dienen zich dan nieuwe kansen aan. Maar dat geldt voor alle bedrijven en alle getroffen sectoren en er is geen reden om grotere bedrijven en hun werknemers te helpen en kleinere ondernemers aan hun lot over te laten. Het is ook niet uit te leggen dat er een investeringsfonds is van 20 miljard (!) en er niet wat beschikbaar kan komen voor het overeind houden van de kleine ondernemers.

Het woord “samen” wordt in verband met Corona vaak in de mond genomen en staat zelfs als slogan achter de bewindslieden bij de persconferenties. Veel ondernemers ervaren dat zij kennelijk niet onder dat “samen” vallen en anderen kennelijk meer “samen” zijn dan zij. Overigens bestond dat gevoel al bij veel kleine ondernemers voordat Corona zich aandiende. Wij sturen deze zienswijze aan de partijen in de Tweede Kamer met de vraag of zij iets aan deze schrijnende situatie willen doen.

26 oktober 2020
Het bestuur van de Stichting Taxibelangen Nederland

Lees meer

Al ons nieuws

’Taxicomputer zoveelste ict-drama’

28 november 2014

Telegraaf 28 november 2014

Duco Douwstra met een taximeter
Foto: Thijs Rooimans

AMSTERDAM – De in september verplicht gestelde boordcomputers in de taxi’s, die fraude moeten tegengaan, werken niet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt daarom de controle van de taxi’s uit tot midden volgend jaar.

Dit schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) in een brief aan de Kamer. Het lijkt het zoveelste ict-drama door toedoen van de overheid.

„ILT beloofde dat de computer er al in 2008 zou zijn. Dit is, geloof ik, al het twaalfde uitstel. Het einde is nabij. Een investering van ruim 200 miljoen euro wordt door het putje gegooid. Dat krijg je als ambtenaren zich gaan bemoeien met iets waar ze geen verstand van hebben”, zegt Duco Douwstra van Taxibelangen, de club die al jaren strijdt tegen de komst van de boordcomputer.

In september waarschuwde ILT de taxibedrijven: Zit er geen boordcomputer in de taxi, dan volgt een boete van 1800 euro. Maar de inspectie moet na een paar maanden voor de zoveelste keer inbinden. „Er was in 2005 al zeer goede, betrouwbare apparatuur op de markt, die fraude tegenging. Denk je dat ik niet wil weten waar mijn chauffeurs uithangen en hoeveel benzine ik kwijt ben als de marge in de taxibranche zo gering is”, zegt Douwstra.

Registratie

„Alles wat de overheid wilde, zat erin, inclusief digitale rittenstaten en registratie van de rij- en rusttijden. Maar toen kwam er een ambtenaar, die bedacht dat er een verplichte digitale handtekening (pincode) in moest. En toen ging het mis. Nergens in de wereld zit dat erin. Bedrijven moesten dat voor de kleine Nederlandse markt ontwikkelen. De een na de ander sneuvelde door hoge ontwikkelkosten. De invoering van de boordcomputer is een grote chaos.”

Staatssecretaris Mansveld denkt dat ze de boordcomputers nog wel aan de praat kan krijgen door nieuwe software te laten schrijven. Douwstra betwijfelt het: „Daar zijn ze al vanaf 2008 mee bezig. Dat is hetzelfde als een fietsband honderd keer plakken.”

Harry van Gelder

Lees meer
Download de modelverzetbrief BCT!

7 november 2014

Als u hier klikt kunt u de modelverzetbrief downloaden. Deze brief kunt u gebruiken als basis voor het instellen van uw verzet na het krijgen van de boete voor het niet hebben van een (werkende) BCT.

Bij het versturen van de brief moet u rekening houden met de genoemde deadline waarbinnen u verzet kunt instellen. Verder moet u erop letten dat de betalingsplicht om de boete te betalen wordt geschorst, totdat er door de Officier  van Justitie een beslissing is genomen.

We willen u adviseren om de verzetbrief aangetekend te versturen opdat u altijd bewijs van tijdige verzending heeft.

Mocht u na het lezen van de verzetbrief of het krijgen van de boete nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met STN via telefoonnummer  010-2819192.

Met vriendelijke groet,

Stichting Taxibelangen Nederland

Lees meer
STN roept Apple en Google op tot verwijderen Uber-app

9 oktober 2014

Apple en Google zouden de Uber-app moeten blokkeren. Door UberPop aan te bieden voldoet de app immers niet aan hun eigen huisregels. Om deze oproep kracht bij te zetten kan iedereen in de taxibranche de app Uber, die illegale snorderdiensten faciliteert, markeren als ‘ongepast’. Die oproep doet Duco Douwstra, voorzitter Stichting Taxibelangen Nederland.  “Als ik een app lanceer met de functie ‘bestel nu een huurmoordenaar’, dan zal die niet lang in de app-store blijven staan”, zegt Douwstra.

Douwstra: “Uber is eigenlijk een criminele organisatie. Met hun UberPop-dienst zetten ze mensen aan om de wet te overtreden. Dat is medeplichtigheid aan een misdrijf. In dit geval zelfs gepleegd in vereniging. Ze geven ook openlijk toe dat ze medeplichtig zijn en eventuele boetes voor hun rekening zullen nemen. Google en Apple faciliteren bij de distributie van deze illigale app die aanzet tot het overtreden van de wet. Indirect zijn ze daarmee medeplichtig.”

App Store

Stichting Taxibelangen Nederland roept Apple en Google dan ook op om de app te verwijderen uit de app-store. “Volgens hun eigen voorwaarden mag de app van Uber helemaal niet in de app-store staan. Zeker nu diverse chauffeurs boetes hebben gehad omdat het om illegale activiteiten gaat.”

De voorwaarden van Google melden het volgende: “Google Play mag niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden of voor het promoten van gevaarlijke en illegale activiteiten. Als we vaststellen dat u deelneemt aan dergelijke activiteiten, kunnen we u de toegang tot Google Play ontzeggen, uw account beëindigen, dit melden aan juridische instanties of andere gepaste acties ondernemen.”

Onrechtmatig gedrag

En de voorwaarden van Apple zijn: “Het is u daarbij niet toegestaan inbreuk op de rechten van andere partijen te maken, de wet te overtreden of op andere wijze bij te dragen aan of aan te zetten tot inbreukmakend of anderszins onrechtmatig gedrag, of op andere wijze onfatsoenlijk, aanstootgevend of onbehoorlijk te handelen.”

Douwstra: “Ik roep daarom iedereen in de taxibranche, en hun familie en kennissen, die een Android-telefoon heeft om met hun telefoon naar de Uber-app in de Play Store te gaan. Vervolgens naar de app van Uber. En die te markeren als ongepast. Apple-gebruikers kunnen de app bij Apple markeren via: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/. Want het is algemeen bekend dat Apple geen risico’s neemt als het gaat om de wet.”

Misdrijf

De vier UberPop-chauffeurs die afgelopen weekend zijn gepakt door de ILT hebben van het Openbaar Ministerie een schikkingsvoorstel van 1500 euro gekregen. Omdat het illegaal aanbieden van taxidiensten volgens de wet een misdrijf is, krijgen ze in dat geval een strafblad. Ook als Uber wellicht de boetes betaalt.

Douwstra: “Het is gewoon schandalig hoe Uber zijn chauffeurs misbruikt om hun eigen vete uit te vechten met de overheid. Want Uber maakt het echt geen moer uit als die chauffeurs een strafblad krijgen en daar de rest van hun leven last van hebben.”

Wet

“De wet is duidelijk; UberPop is illegaal. En als Uber verwacht dat de wet wordt veranderd, moeten ze eerst daar op wachten. Al geloof ik daar helemaal niets van. Dus ik roep nogmaals iedereen op een bericht te sturen naar Google en Apple dat de Uber-app geld verdient met illegale diensten. En de app dus verwijderd moet worden.”

 

Lees meer
Download verklaring voor BCT-controle!

27 juni 2014

Vanaf 1 juli a.s. kan er door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) gecontroleerd worden op het wel of niet aanwezig zijn van de Boord Computer Taxi (hierna te noemen BCT) in uw taxi. Mocht u deze nog (niet) hebben, dan wel niet besteld hebben voor 1 juni 2014, dan loopt u het risico beboet te worden door de ILT. Deze boete kan 1750 euro bedragen. Vele ondernemers liggen daar wakker van en hebben al gebeld met STN om te vragen wat zij dan moeten doen.

De bezwaren tegen de BCT zijn inmiddels wel bekend en steeds gecommuniceerd met de Staatssecretaris, de leden van de Tweede Kamer en het betrokken Ministerie van I&M. Daarom is de STN het ook helemaal niet eens met het voornemen van de ILT om taxi ondernemers te beboeten vanaf 1 juli 2014.

Om u als individuele taxi ondernemer te helpen, heeft de STN een verklaring- in overleg met onze advocaat- opgesteld die u kunt downloaden (download hier de verklaring), ondertekenen en in de taxi leggen. Als een ambtenaar van de ILT u aanhoudt en u gaat beboeten voor het niet (besteld) hebben van een BCT, overhandigt u deze verklaring dan meteen aan de ambtenaar met het verzoek deze mee te nemen als uw persoonlijke verklaring. Wacht vervolgens af en als u een voornemen tot boeteoplegging krijgt, neem dan meteen contact met de STN op. Wij helpen u dan verder.

Met vriendelijke groet,
Duco Douwstra, Voorzitter STN

 

Lees meer
STN neemt juridische stappen naar aanleiding van boetedreiging per 1 juli!

10 juni 2014

Omdat er voor elke taxiondernemer die niet kan aantonen een BCT (besteld) te hebben, vanaf 1 juli a.s. een boete van 1750 euro dreigt, heeft de STN advies gevraagd aan advocaten. De bedoeling is om bij de rechter een voorlopige voorziening te vragen  (‘soort kort geding’).

Op deze manier wil STN proberen om te voorkomen dat er door het ministerie vanaf 1 juli a.s. een boete opgelegd kan worden van 1750 euro voor het niet (besteld hebben van een BCT vóór 1 juni j.l. terwijl er nog maar 2 leveranciers over zijn en er nog veel meer onzekerheden en onduidelijkheden over de aanschaf van een BCT zijn.

Duco Douwstra: “De handelswijze van de overheid gedurende de laatste 18 jaar en zeker die van de afgelopen maanden stinkt naar onbehoorlijk bestuur. Dit mede doordat het ministerie haar zorgplicht ten opzichte van taxiondernemers vanwege de door haar aan hen opgelegde verplichting voor het (besteld) hebben van een BCT, niet nakomt. Als het ministerie haar eigen fouten en nalatigheden in deze langdurig lopende zaak niet erkent, zal de STN genoodzaakt zijn ook juridische actie te ondernemen richting de overheid. We zullen tot het uiterste gaan om aan te tonen dat de handelswijze van het ministerie en het dreigen van de aangekondigde boete van 1750 euro, echt niet door de beugel kan. Dit mag en kan niet van de taxiondernemers gevraagd worden omdat een dergelijke boete niet of nauwelijks op te brengen is. De taxiondernemer kan niets doen aan de inmiddels ontstane onmogelijke situatie. We zullen samenwerking zoeken met andere brancheorganisaties maar deze hebben wel de huidige situatie mede laten ontstaan. De STN zat echter niet aan tafel en heeft altijd al bezwaar aangetekend tegen de BCT.”

Daarom gaat de STN er ook nu weer vol in om de belangen van de aangesloten STN-ondernemers direct en concreet te verdedigen waar mogelijk. Om dit te kunnen doen hopen we dat ook nu nog niet aangesloten ondernemers ons willen steunen. Tenslotte maakt ééndracht macht, ook richting Den Haag!

Lees meer
Protesteer tegen de boete van 1750 euro bij het ministerie!

9 juni 2014

Onlangs vielen bij veel taxiondernemers tot hun verbijstering een brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) op de mat, waarin gedreigd werd met een boete van 1750 euro.

Deze boete zal bij controle na 1 juli a.s. gegeven worden aan elke taxiondernemer die niet aan kan aantonen dat hij vóór 1 juni 2014 een bestelling heeft gedaan voor een BCT bij één van de 2 overgebleven leveranciers. De derde leverancier die echter al geen bestellingen meer aannam, is begin juni failliet gegaan!

Duco Douwstra: “De hele gang van zaken betreffende de BCT is de afgelopen 18 jaar een groot drama geweest. Nu wil het ministerie kennelijk van het dossier af en denkt de BCT nu eindelijk af te kunnen dwingen terwijl er heel veel zaken door hen nog niet goed geregeld zijn. Een brief sturen die op 28 mei ontvangen wordt waarbij er gedreigd wordt met een hoge boete terwijl je dan nog reëel maar 1 dag hebt om te bestellen is natuurlijk absurd en de STN maakt daar ook uitdrukkelijk bezwaar tegen. De STN heeft al een brief getuurd naar het ministerie met haar talloze bezwaren. Nu echter de leden van de STN en andere taxi-ondernemers de dupe dreigen te worden van het zwalkende beleid van het ministerie willen wij ook graag concreet en individueel de ondernemers helpen.

Daarom heeft de STN een model antwoordbrief voor u als taxiondernemer opgeteld als reactie op de boetebrief die onlangs aan diverse ondernemers in de taxibranche is verstuurd. Als u die brief ook ontvangen heeft raden wij u dringend aan deze brief te downloaden van deze site en deze aan te passen op de aangegeven punten (datum, nummer en datum brief, en handtekening, naam en adres) en deze vervolgens aangetekend weg te sturen (klik hier voor modelbrief).”

Duco Douwstra vervolgt: “Omdat wij volgende week weer naar het ministerie gaan en druk bezig zijn om in Den Haag bij de Tweede Kamer voor onze bezwaren tegen de BCT draagvlak te krijgen, vragen wij u om ook nog een afschrift van de door u gestuurde protestbrief (met kopie van de brief van het ministerie) aan het ministerie te sturen naar de leden van de Tweede Kamer.Voor de Tweede Kamer kunt u het afschrift sturen naar: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Zo kunnen deze Kamerleden ook zien hoe onredelijk de werkwijze van het ministerie is en kunnen daar door hen ook aan de minister vragen gesteld worden. Wij willen de druk overal goed opvoeren!”

Lees meer
Afschaffing monopolie KIWA

14 maart 2014

Het monopolie van KIWA moet direct afgeschaft worden. De tarieven die KIWA van het ministerie van I en M mag rekenen aan de taxisector zijn absurd. Sinds KIWA de taken op mysterieuze wijze van IVW heeft overgenomen, zijn de prijzen skyhigh gegaan. In andere EU-landen zijn tarieven ruim drie keer zo goedkoop.

Er wordt nu ruim 135 euro gerekend voor een chauffeurspas, die technisch gelijk is aan een OV-chipkaart van enkele euro’s. Het wijzigen van een vennoot kost 1.000 euro: dat is slechts een kleine administratieve handeling. Het aanvragen van een taxi- ondernemersvergunning: 1500 euro. Een adreswijziging voor de taxivergunning: 135 euro.

Het private bedrijf Kiwa maakt grote woekerwinsten op de taxisector. Er dient een nieuwe aanbesteding te komen. Een andere mogelijkheid is om de markt om dergelijke papieren te vestrekken vrij te geven, zodat ieder bedrijf die aan de eisen voldoet kan concurreren met KIWA.

Lees meer
TX-keur: wat zegt het nu eigenlijk?

12 maart 2014

Wat is de meerwaarde van het huidige TX-Keur? Het wordt vaak verplicht gesteld door opdrachtgevers omdat dit het enige keurmerk is in de taxisector. Maar wat zegt het eigenlijk over de kwaliteit van een bedrijf dat aan de eisen voldoet. Het is tijd voor een open discussie over de nut en noodzaak van het huidige TX-Keur. TX-Keur heeft het knap ingeregeld, maar wel voor 90% ten behoeve van TX-Keur zelf. Dus de vraag is willen wij er vanaf? En zo ja hoe komen wij er vanaf?

Lees meer
de huidige BCT is achterhaald

12 maart 2014

Het valt te bezien of de huidige Boordcomputer Taxi haar doel zal bereiken: malafide taxichauffeurs van de weg krijgen en zorgen voor een gelijk speelveld op het gebied van belastingen. De huidige specificaties zijn namelijk inmiddels fors achterhaald: het is een ouderwets apparaat geworden. Het is tijd voor Boordcomputer Taxi 2.0 met een online registratiesysteem, in plaats van de huidige achterhaalde lokale opslag-technieken waar niemand iets aan heeft.

STN zal dit onderwerp kritisch volgen en waar nodig pleiten voor herziening van de BCT-wet. Daarbij telt alleen het belang van de gehele taxisector zelf.

ILT

Het was nooit de bedoeling dat de sector zelf financieel en administratief enorm zou moeten gaan investeren. En dat alleen maar om de werkzaamheden van de ILT en de belastingdienst makkelijker te maken. Maar met de kennis van nu draait het daar naar verwachting wel op uit. Want een goed functionerend apparaat zijn wij nog nergens tegengekomen.

Lees meer