Laatste nieuws

Gevolgen Coronacrisis voor de Taxibranche

6 april 2020

De noodzakelijke maatregelen van de overheid voor de bestrijding van het Corona virus raken de Taxi-branche hard. Veel Taxibedrijven hebben amper nog werk.

Het bestuur van de Stichting Taxibelangen Nederland juicht toe dat de overheid in deze nijpende situatie bijspringt met diverse maatregelen waarbij ook de kleinere taxiondernemers door deze moeilijke periode worden geholpen.

Wij raden getroffen taxiondernemers aan om gebruik te maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en een tijdelijke bijstandsuitkering aan te vragen voor levensonderhoud eventueel aangevuld met een lening voor het voortbestaan van het bedrijf. U kunt zich wenden tot de gemeente, ook als er sprake is van acute geldnood.

De Stichting Taxibelangen vindt het onjuist dat de Taxi-branche niet is aangemerkt als een van de direct getroffen sectoren onder de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) en daardoor niet in aanmerking komt voor de € 4.000 die de regering heeft toegezegd.

Veel taxibedrijven hebben nauwelijks nog omzet:

 • Het Luchthaven en reis-gerelateerd vervoer wordt getroffen door de reisbeperkingen
 • Doelgroepen vervoer wordt geraakt door de sluiting van scholen, kinderopvang e.d.
 • Uitgaansverkeer e.d. vindt niet meer plaats door de sluiting van de Horeca en het verbod op bijeenkomsten en evenementen.
 • Samen met de oproep om vooral thuis te blijven staan hierdoor bijna alle taxi’s stil.

De Stichting Taxibelangen roept de regering daarom dringend op om ook de zwaar getroffen taxibranche onder de regeling TOGS te brengen. Tevens roepen wij de regering dringend op om de regeling TOGS ook open te stellen voor de taxi-ondernemers die vanuit huis werken en daardoor ook niet aan het geëiste bedrag aan vaste lasten komen. Door de aankondiging van de regering zijn onder taxi-ondernemers verwachtingen gewekt die nu niet worden waargemaakt en de teleurstelling is dan ook groot. Wij roepen de regering dan ook op terzake actie te nemen onder het motto “Promise Big, Deliver Big” Voor veel bedrijven spant het er om en de emoties kunnen hoog oplopen.

Het bestuur van de Stichting Taxi-belangen Nederland roept iedereen op om de kalmte te bewaren. Met duizenden mensen die in ziekenhuizen vechten voor hun eigen leven en het leven van anderen in een land waar iedereen er verder het beste van probeert te maken zijn protestacties volstrekt ongepast. Wij wijzen protestacties daarom af: Blijf thuis!

Lees meer
Enquête onderzoek boordcomputer taxi (BCT)

22 augustus 2018

‘Beste taxichauffeur, taxiondernemer of beide,

’Organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF; www.aef.nl) voert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een onderzoek uit naar de boordcomputer taxi (BCT). De BCT is in 2016 verplicht gesteld en sindsdien moeten alle taxi’s hiermee uitgerust zijn. Anderhalf jaar na invoering is het ministerie nieuwsgierig of de doelen, die beoogd werden met de invoering van de BCT, ook gehaald zijn. Onderdeel van ons onderzoek en de beantwoording van deze vraag is het bevragen van het werkveld middels een online enquête. Alleen de mensen die zelf direct of indirect aan de slag zijn met de BCT kunnen aangeven hoe de BCT in de praktijk werkt, wat goed gaat en vooral ook wat niet goed gaat.

De enquête is bedoeld voor:
• taxichauffeurs die in (loon)dienst zijn bij een taxibedrijf
• taxichauffeurs die als zelfstandige aan de slag zijn (ZZP’ers)
• taxiondernemers die meerdere taxichauffeurs in dienst hebben

Mocht u tot een van deze doelgroepen behoren dan zouden wij u willen vragen om onze enquête in te vullen. U kunt onze enquête invullen door te klikken op:

ONLINE ENQUÊTE

Het invullen kost u ongeveer 5 minuten en gebeurt volledig anoniem. Door deel te nemen aan de enquête kunt u tevens kans maken op één van de vier cadeaubonnen t.w.v. € 25,- die wij na afloop van de enquête verloten onder de deelnemers.

Mocht u nog vragen hebben over de enquête dan kunt u contact opnemen met Yannick Lataster (y.lataster@aef.nl; 0622347068) van AEF.

Lees meer

Al ons nieuws

Woord van het bestuur: Rex Urban over de BCT.

9 mei 2016

Beste ondernemers,

 

U kunt het zich misschien niet helemaal herinneren, maar de BCT was als plan al voorgenomen door Verkeer en Waterstaat in 2000. Het is dan ook een schande dat een overheidsplan dat al zolang is voorgenomen, nog steeds zo’n klucht is. Automatiseren is prima, uitstekend zelfs: ook wij taxiondernemers moeten innoveren.  Zoals jullie allen weten kleven er echter grote nadelen aan het huidige BCT-project. Mijn inziens komt dit voort uit 2 oorzaken, ten eerste heeft de overheid onvoldoende rekening gehouden met de wensen van taxiondernemers, ten tweede geschiedt de uiteindelijke uitvoering van het project op zijn zachtst gezegd ‘nogal amateuristisch’.

De taximeter, door veel ondernemers nog steeds gebruikt al dan niet gekoppeld, heeft jarenlang zijn nut bewezen. Problematisch is echter dat het taxivervoer in de loop der jaren is veranderd. Vroeger was er overwegend straatvervoer, tegenwoordig is 80% van het vervoer ‘besteld’.  Bij verandering hoort ook automatisering. Gedurende enige tijd (na de jaren 2000) liep de Nederlandse taxibranche voorop in dat proces, een nieuwe vorm van automatisering was immers vereist want de taximeter in haar oude gedaante voldeed niet meer. Vervolgens kwam echter een oud idee uit de koker van V&W weer in beeld: de taxiboordcomputer.

Wat zijn de huidige problemen dan met deze BCT? Talloze mijn inziens. Allereerst bloedt mijn automatiseringshart nu blijkt dat de BCT voor het merendeel gebaseerd is op techniek uit 2000. Wat zegt u, 2000?! Ja, uit 2000, toen werd immers het rapport BCT geschreven en de overheid is hier tot op heden nauwelijks op teruggekomen.  Dat wordt ook duidelijk wanneer men beseft dat wat de huidige BCT op dit moment kan (of moet kunnen), feitelijk allemaal gedaan zou kunnen worden door een app. Daarnaast zijn de meeste doelstellingen die ten grondslag lagen aan de BCT niet gehaald.  Ik zal u er enkele noemen, die u gewoon kunt vinden in de rapporten van I&M.

 • De kosten zouden tussen 500 en 1000 euro moeten liggen (bedrag ligt nu al 500 euro hoger, terwijl men waarschijnlijk ook nog updates moet aanschaffen).
 • BCT zou moeten zorgen voor vereenvoudigde boekhouding: maar door problemen met invoeren/uitlezen is dit lang niet altijd het geval
 • BCT kan nog steeds niet uitgelezen worden door ILT.
 • Om BCT juist te bedienen heb je een boekhouder nodig: hoezo is dit makkelijker werken voor taxiondernemers?!
 • Gegevens kunnen, eenmaal ingevoerd, niet meer gewijzigd worden in de BCT.
 • Het systeem is fraudegevoelig, hoezo betrouwbaarheid voor de overheid? Het is vrij eenvoudig om verkeerde gegevens in het systeem in te voeren.
 • Online updaten is niet mogelijk, want deze voorziening zit doodeenvoudig (meestal) niet in het product. Even updaten?! U zult met al uw voertuigen langs de fabrikant moeten.

Er zijn nog talloze andere bezwaren op te noemen. Toch zijn er ondernemers die de BCT wél een uitkomst vinden. En dat begrijp ik ook een klein beetje: als het ding inderdaad zou doen wat het beloofde dan is het een aanwinst, daarnaast horen wij als veelgebruikt argument dat de BCT nu door haar hoge aanschafwaarde als drempel  werkt voor toetreders in de taxibranche.

Ik denk alleen dat de BCT nog niet lang niet doet wat ze beloofd heeft, en daarnaast niet als drempel bedoeld is. Tot slot is ze door de techniek nu al ruimschoots achterhaald: daar heeft de luis in de pels Uber, het ministerie al scherp op gewezen. Taxicontrole in de ons omringende landen is daarnaast wel betaalbaar en daarnaast betrouwbaar. Daarbij heb ik op het moment ook grote problemen met het punt van de afgegeven garantie op de al geleverde BCT: de vereiste update zou toch binnen zo’n garantie moeten vallen? Daarnaast is een garantietermijn van een jaar, afgegeven door de meeste fabrikanten, een lachertje voor een product van pak hem beet 1500 euro. Dit zijn dan ook zaken waar ik als bestuurslid van STN bovenop probeer te zitten.

Huidige status van wet/regelgeving.

Enfin, ik schrijf u dit artikel ook om u te informeren hoe het tot op heden staat met de BCT. Op het moment heeft u naar de letter van de wet al de verplichting om een BCT te hebben in elk van uw taxi’s.  Omdat de BCT echter lang op zich heeft laten wachten, geldt er tot 1 juli een gedoogbeleid: er zal nog niet handhavend opgetreden worden wanneer u geen BCT heeft, dus u hoeft nog geen boete te betalen. Die datum nadert snel. Als STN zijnde hebben we herhaaldelijk erop gehamerd bij alle instanties dat de BCT in haar huidige gedaante niet voldoet en dat de wet op zijn minst moet worden uitgesteld zo niet zelf geheel zou moeten verdwijnen, maar de instanties lijken daar tot op heden lak aan te hebben. U kunt dus verwachten dat er vanaf 1 juli ook daadwerkelijk handhavend opgetreden gaat worden. Tegelijkertijd is bekend dat de update, die de BCT nu eindelijk taxiwaardig zou moeten maken, beschikbaar zal zijn op 30 juni.

 

Dit levert ook ons, het bestuur van STN, een hoop onduidelijkheid op. Want een volledig functionerende BCT is er pas vanaf 30 juni, voor deze datum is slechts een gedeeltelijk functionerende beschikbaar (het is overigens maar de vraag of de BCT na deze update het echt ‘helemaal’ doet). Maar de update zal ongetwijfeld weer geld kosten, veel ondernemers zullen daarom uit financiële overwegingen liever pas na 30 juni een complete BCT willen laten inbouwen. Het lijkt echter dat we dan de pineut zijn (ik zelf heb ze ook nog niet aangeschaft), omdat er vanaf 1 juli al gehandhaafd gaat worden.  Verder kregen wij daarnaast al de melding van een ondernemer die meldde dat ILT hem wist te vertellen dat vanaf 2017 de BCT geëvalueerd zou gaan worden, en waarschijnlijk daarna weer afgekeurd wordt(!). Dit zou natuurlijk de arrogantie ten top zijn. Als men dit al weet, stel de wet dan uit, of veeg de BCT-verplichting helemaal van tafel!

 

Voor nu hebben wij het ministerie om opheldering gevraagd en wachten wij op een antwoord. Zowel over de overlappingtermijn tussen de update en het handhaven, als de melding dat de BCT waarschijnlijk in 2017 al weer terzijde wordt geschoven. Het is afwachten wat dan weer uit de hoge hoed zal worden getoverd, maar mijn verwachting is dat er dan een app (of meerdere) zal worden geïntroduceerd die hetzelfde kan als de BCT zou moeten.  Zodra wij meer weten, zal dit uiteraard op de site gepubliceerd worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rex Urban

 

Lees meer
Ervaringen van een ex-Uber chauffeur.

9 mei 2016

Onderstaande brief kreeg het STN-secretariaat toegestuurd van een taxiondernemer uit de hoofdstad, tevens voormalig chauffeur bij Uber, waarvan de naam bij het secretariaat bekend is.

Ervaringen van een ex Uber chauffeur.

Uber is gestart door een aantal grote Amerikaanse banken en Google in 2009 in San Francisco, en is zoals u welbekend is een APP om een taxi te bestellen.Google is geïnteresseerd in de ritten van Uber omdat ze dan inzicht hebben waar de Uber klanten naar toe gaan waardoor Google advertenties kan afstemmen op iedere individuele klant.

In Amsterdam is Uber gestart in december 2012: De klant maakt een account bij Uber met hun creditcard en besteld een Uber via een app (wereldwijd te gebruiken) op je smartphone. Een luxe schone taxi zonder daklicht, met flesjes water, chauffeur in kostuum vervoert de klant, deze betaald niet in auto, stapt in stapt uit. (de betaling gaat via Uber, door Uber is de fooi dan ook verdwenen).

De prijs ligt iets hoger dan de taximarkt, echter de chauffeur moet 20% afdragen per rit.(voorbeeld meterbedrag is €16,20, op de IPhone van Uber staat €18,00 (€3,60 voor Uber, €14,40 voor de chauffeur). Tot zover kon ik hier mee leven.

Uber heeft eerst de limousine bedrijven met directiechauffeurs van Amsterdam en omstreken benaderd om stand-by te staan voor de opzet van Uber. Deze bedrijven kregen 1500,00 per week per auto per chauffeur. De groei ging dan ook zeer snel, alle 130 losse auto’s in Amsterdam, in de catogorie lux (Mercedes S, Audi A8 en BMW 7) melden zich dan ook op het kantoor in Amsterdam van Uber op de Barbara Strozzilaan bij M. en N. .Deze auto’s  zaten ook in mum van tijd vol, wie wil dat niet voor een taxiprijs een limo met chauffeur.

Vanaf augustus 2013 mocht ik ook meedoen in de categorie black (Mercedes E, Audi A6 en BMW 5 voor €1,90 per km) iets goedkoper dan LUX(2,20 per km). Het was voor ons dan ook een leuke aanvulling als je tijd had (in het begin twee ritten per dag, later 4 ritten per dag, moet er wel bij zeggen 90% = stadswerk). Er was een vast tarief voor ons, dit was van Amsterdam centrum naar Schiphol voor €45,00, €9,00 voor Uber, €36,00 voor de chauffeur, hier kon ik nog mee leven.

We werden getrakteerd met luxe lunches op mooie locaties onder andere bij de Porsch dealer voor overleg tussen Uber en de chauffeurs. Kregen aanbiedingen bij OGER voor kostuums, een waspas van Loogman met extra kortingen. We werden gepaaid!

Hoe komt Uber aan haar klanten? Ze heeft een waanzinnig goede marketingafdeling, en een sterke boodschap: wie wil dat nou niet? Een Limo met chauffeur in kostuum en flesjes water voor een taxiprijs. Uber kreeg dan ook vanzelfsprekend goede recensies in de pers omdat wij het werk perfect uitvoerden, anders ging onze rating naar beneden.

Zij hebben mensen in dienst die vele bedrijven langs gaan om Uber klant te maken en geven dan 1 of 2 ritten cadeau. Heeft een advocaten kantoor een feest dan sponsort Uber dit feest:  iedereen krijgt twee ritten gratis, de advocaten zijn uiteraard overtuigd, en bestellen vervolgens alleen nog maar Uber. Hockey feesten, Amsterdam Dance Event, Quote 500, Playboy, enz. enz , het zit allemaal in de zak bij Uber.

Vervolgens kwam het eerste kwartaal van 2014: Ieder jaar weten alle chauffeurs van Amsterdam dat dit een slappe periode is, echter M. en N. van Uber weten dit niet, en redeneerden: de omzetten van Uber worden lager, onze bonussen dus ook! Zonder overleg met de chauffeurs werden de prijzen met 12% verlaagd, maar Uber bleef 20% commissie graaien!

Voor ons gevoel klopte er dan ook niets meer:, bijvoorbeeld het ritje van €16,20 is geen €18,00 meer maar €14,00 min 20% commissie voor Uber €2,80, chauffeur krijgt €11,20. Ik vind het dan ook niet meer fijn dat een klant nog even een gratis flesje water meeneemt.

Vervolgens hoor ik ook chauffeurs in Lux klagen door de komst van Black. Deze gaan, door een verminderd rittenaanbod ook inloggen op Uber Black, zij doen nu dan ook de ritjes in hun mooie luxe wagens voor €1,90 per km. De limousinebedrijven zijn ondertussen afgehaakt.

Volgende ervaring: net voor de tariefverlaging kreeg ik een Uber rit van Amsterdam naar Rotterdam (daar begint nu ook de ellende, doe er niet aan mee). Mijn kastje zegt €120,00, Ik denk:  dat kan niet,  het is 72 km maal 1,90 plus €5,00 dat moet 141,80 zijn?!  Direct daarop stuur ik een mail naar Uber, bellen met Marco gaat moeilijk. Hij antwoordt dat ik er voor nu €20,00 bij krijg, maar in de nabije toekomst gaan de  vaste prijzen naar beneden: Rotterdam(€120,00), Utrecht(€80,00) en Den Haag(€80,00). Dat klinkt leuk voor de klant en Uber (20% commissie).  Maar jij mag het uitvoeren! Met die prijzen is dat voor de helft, doe het dan ook niet! Uber is voor iedereen een gevaar, ook voor de luxe taxibedrijven!

Vervolgens begon Uber de UBER X variant te pushen, voor nog goedkopere taxi’s. De slechtste auto’s en chauffeurs uit Amsterdam, die niet in aanmerking komen voor een TTO,  melden zich massaal aan om hier gebruik van te maken. Uber blij: want die hebben een grote vloot  die heel populair is omdat ze zo goedkoop zijn, en tegelijkertijd blijven ze 20% graaien.

Je voelt de bui al hangen, het is een kwestie van tijd. Er is veel vraag voor Uber X, Iedereen wil immers goedkoop, dus Black en Lux gaan ook maar inloggen op Uber X.  Op deze manier kunnen wij nooit meer mooie auto’s bestellen en hooguit nog 10 jaar doorrijden. Over die 10 jaar rijden wij tegen de laagst mogelijke prijzen,  en Uber lacht, die heeft immers  de hele markt en 20% commissie!

Het is hetzelfde als Groupon en Booking.com, zij bepalen de prijs! En zorgen er als eerst voor dat zij hun 20% commissie pakken. Dit weten vele klanten niet. Tot slot kwam de laatste druppel die mijn emmer deed overlopen: een collega had een klant uit San Francisco (daar is de Amerikaanse geldwolf met bonusstructuur begonnen) en zei dat alle taxi’s en limousines spotgoedkoop zijn geworden door Uber!

Uber meet dat ze contractvervoer doen, maar dit is het niet! Uber is een taxicentrale via een app! Alleen voldoen ze niet aan de taxiregels uit Nederland! Bestaan er eindelijk TTO, wordt dit vervolgens wél toegestaan?!

Willen we dat?

Ik verzoek jullie dan ook om te kijken naar Londen, daar moeten de Uber klanten 45 minuten wachten waardoor het geen succes is! Gelukkig bestaan er ook overheden in de EU met verstand: in Berlijn en Brussel is Uber verboden, nu hopelijk in zijn totaliteit ook in Nederland.

Wij kunnen nog iets doen door massaal het kastje terug te brengen. Laat Uber een prijsvechter zijn met slechte chauffeurs en slechte auto’s!  Dan krijgen we de Uber- klanten net zo hard weer terug!

Het voelt voor mij goed om dit gedaan te hebben, onlangs een taxiritje gedaan voor €16,20 kreeg €18,00, ik rij nooit meer voor Uber.

Met vriendelijke groet,

Een ex-uber chauffeur.

Lees meer
Reageren op de vrijwilligersvergoeding personenvervoer!

6 april 2016

Lees meer
Save the date! Op 11 mei as. STN bijeenkomst!

6 april 2016

Hierbij roepen we u op om woensdag 11 mei aanstaande in uw agenda vrij te houden voor een STN bijeenkomst! Er staat u een interessant programma te wachten, en uiteraard is ook er ook voldoende gelegenheid om kennis te maken en bij te praten met het bestuur en collega’s. Meer nieuws hierover zal uiteraard tijdig via de mail/website bekend gemaakt worden, dus houd uw mail in de gaten!

Lees meer
Transitievergoeding ‘LIGHT’

30 maart 2016

Veel ondernemers houden hun werknemers die al langere tijd in dienst zijn, ondanks een structureel verlies, maar in dienst omdat zij bang zijn een transitievergoeding te moeten betalen bij ontslag. Ze vrezen namelijk dat deze vergoeding de definitieve doodsteek kan zijn voor het bedrijf. In beginsel bent u bij ontslag altijd verplicht een transitievergoeding te betalen, een enkele uitzondering daar gelaten. In navolging op het vorige nieuwsbericht over het bedrijfseconomisch ontslag, een stukje over de transitievergoeding.

Vroeger kozen kleinere werkgevers vaak voor de UWV-procedure om personeel te ontslaan: hoewel de procedure langzaam was, was de procedure ook goedkoop. Het UWV kon namelijk geen vergoeding opleggen. Met de transitievergoeding is dit veranderd: de vergoeding is nu wettelijk vastgelegd en daar valt in beginsel niet aan te ontkomen. Hoewel de vergoeding lager uitvalt dan de vroeger gehanteerde kantonrechterformele (die het UWV dus niet mocht opleggen), valt ook de transitievergoeding bij langlopende dienstverbanden hoog uit.

Er is echter een mogelijkheid om onder een torenhoge transitievergoeding uit te komen wanneer uw bedrijf financieel in zwaar weer verkeerd. Om kleinere werknemers in die situatie enigszins tegemoet te komen, geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2020. Deze regeling kan worden gezien als een transitievergoeding ‘light’. Bij een dergelijke transitievergoeding, is deze alleen verschuldigd aan werknemers over de periode vanaf 1 mei 2013 in plaats van de daadwerkelijke indienstredingsdatum die veel langer kan zijn. Hiervoor zijn wel een aantal criteria waaraan u dient te voldoen, en de toestemming hiervoor dient u van het UWV te krijgen. U dient hiervoor een juridisch gemotiveerde aanvraag in te dienen bij het UWV, het is daarom geen sinecure om juridische bijstand in te roepen.

Kort samengevat komen de criteria erop neer dat u al langere tijd verlies moet lijden en dat u niet meer dan 25 werknemers in dienst mag hebben. Dit kan u al gauw (bij een dienstverband van langer dan 20 jaar) meer dan 20 duizend euro schelen. Een korte rekensom: chauffeurs boven de 50, hebben over ieder half jaar dat zij in dienst bij u zijn, recht op een 1/4e maandsalaris. Uitgaande van een brutosalaris van 2400 euro, is dat dus 1200 euro per jaar, over ieder jaar dat zij na hun 50e bij u in dienst waren. Komt u in aanmerking voor de gematigde transitievergoeding, dan hoeft u slechts een vergoeding te betalen vanaf de periode van 1 mei 2013: dat kan dus tientallen jaren aan vergoeding schelen.

Heeft u na het lezen van dit verhaal nog verdere vragen? Neem contact op met het secretariaat: 010-2819192. Of mail naar info@taxibelangen.nl

Lees meer
Ontslag omdat het niet anders kan: het bedrijfseconomisch ontslag via het UWV.

25 maart 2016

Over iets minder dan anderhalve maand staat mei alweer voor de deur. Een maand die voor veel ondernemers de definitieve nagel aan de doodskist kan zijn: het vakantiegeld moet weer uitbetaald worden. Voor diegenen die het jaar al moeilijk doorkwamen is dit wellicht het laatste zetje. Veel ondernemers zijn gedwongen om werknemers te ontslaan door te hoge loonkosten en een tekort aan opdrachten om de werknemer bezig te houden. Dit resulteert in een verlieslijdend bedrijf. 

 

STN is allerminst een voorstander van het rücksichtslos ontslaan van werknemers, maar wij willen u wel graag informeren over de mogelijkheden daartoe. We kregen dan ook via het secretariaat laatst een vraag binnen van een ondernemer, die zich afvroeg of het mogelijk was om een deel van zijn personeel te ontslaan. Dit personeel was al langere tijd in dienst. Tot een jaar terug was er ook geen probleem met hun dienstverband. Tot in korte tijd een aantal grotere opdrachten voor het bedrijf wegvielen en de ondernemer dus ineens chauffeurs in dienst had waarvoor hij geen werk had. Wat nu?

 

Via het secretariaat is deze ondernemer een procedure gestart bij het UWV. Hoewel menig taxiondernemer denkt dat het niet mogelijk is om van werknemers met een lang dienstverband af te komen, is dit wel zo. Dit is erg vervelend en triest, maar soms moet dit nu eenmaal, anders gaat de hele zaak failliet en daar zit u  al helemaal niet op te wachten. Soms moet je snoeien in een boom om hem in leven te houden.

 

Bij de procedure van het UWV moet u een aantal dingen aantonen, die er in het kort op neer komen dat u voor een doelmatige bedrijfsvoering van uw onderneming genoodzaakt bent om een deel van uw personeel te ontslaan. Dit moet daarnaast komen door een teruggelopen beschikbare arbeidsomvang (de werkgelegenheid binnen uw bedrijf). Daarbij moet u duidelijk maken dat er geen andere functie is voor het personeel binnen uw bedrijf.  De betreffende ondernemer kreeg in ieder geval een ontslagvergunning, hij moest daarbij wel een transitievergoeding betalen (waarover later een stukje volgt).

 

Dit is een globale en erg summiere samenvatting van wat u bij het UWV moet aantonen. U dient dit alles namelijk uitgebreid te documenteren en te motiveren.  Via het secretariaat hebben we mensen in contact gebracht met juristen die thuis zijn in deze procedure. Zit u in een soortgelijke situatie? Neem contact op met het STN-secretariaat (010-2819192).

 

 

 

 

Lees meer
Woord van het bestuur:

25 maart 2016

Regelmatig schrijven onze bestuursleden een stukje om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, om actualiteiten te bespreken, of gewoon om een herkenbaar stukje uit de taxipraktijk met u te delen. Daarom vandaag een stukje van de voorzitter: Paul Dijkhuizen, over wat hem op het moment vooral stoort.

 

Beste ondernemers,

 

Wat mij op het moment mateloos irriteert, is het gevaar van Uber, en het feit dat de huidige Kamerleden dit niet of nauwelijks opmerken.  Vooral de VVD hangt aan de lippen van hun oud-collega meneer de Liefde. Zonder in te willen gaan op de vreemde overstap van deze persoon, van Kamerlid tot lobbyist (belangenverstrengeling?!), wil ik toch wel graag ingaan op de negatieve gevolgen die zouden volgen wanneer Uber gelegaliseerd wordt, en dat niet alleen voor de taxi-branche, maar ook de maatschappij.

 

Ik heb persoonlijk helemaal niets tegen een taxi-app. De ondernemers die nu en dan via de gangbare Uber-app reden, doen dat omdat de apps op een makkelijke wijze vraag en aanbod samenbrengt. Een taxicentrale, maar dan zonder Yvonne die in je oor toetert waar je heen moet rijden, of stelt dat je toch echt je bakkie koffie moet laten staan. De taxi-app is een gevolg van de steeds moderne wereld, en ja die treedt ook binnen in de taxi-branche.

 

Ik heb echter wel grote bezwaren tegen Uber. Vooropgesteld, Uber is er voor de consument, niet voor de taxi-ondernemer. Het bedrijf slaat zichzelf op de borst omdat ze 35% goedkoper rijdt dan taxi-chauffeurs. 35%! De marges in de branche zijn nu al nihil, er zijn ondernemers die hun chauffeurs voor de kostprijs laten rijden, om maar te blijven rijden en verliezen te beperken. Taxi-ondernemers kunnen hier niet tegenop concurreren mocht het zover komen, wij hebben wettelijke kosten: Uber weigerde die tot nog toe te betalen. Zou Uber zich wel netjes aan de wet houden, dan zou hun tarief waarschijnlijk niet verschillen van een normale taxi.  Mijn bezwaren gaan echter ook verder, het gevaar dat ik namelijk in Uber voorzie, is het feit dat Uber haar lobby ervoor kan zorgen dat de weinige regelgeving die onze markt nog beschermd van geteisem, door de overheid wordt opgeheven en vervolgens dat Uber de hele markt opslokt.

 

Nogmaals: een taxi-app heb ik geen probleem mee. Met Uber ook niet, zolang ze zich aan dezelfde regels houdt als iedere taxi-ondernemer. Uber heeft echter een mondiale uitstraling, en weet wellicht met haar lobby de overheid zou ver te krijgen wél de markt volledig open te gooien en alle regelgeving overboord te zetten. Dit zou mijn inziens rampzalige gevolgen hebben voor onze branche. Consumenten zijn namelijk dol op Uber, en Uber zou daardoor waarschijnlijk in korte tijd een groot marktaandeel weten te veroveren. Als taxiondernemer wordt je dan feitelijk ZZP-er naar het gelang van de grootste taxicentrale van de wereld: Uber, die ook nog eens de tarieven kan bepalen. Neelie Kroes, zogenaamd voorvechtster van eerlijke concurrentie, hoor je hier niet over. Belachelijk!
Als taxiondernemer zul je bij een legalisatie dus enerzijds gedwongen worden in een keurslijf omdat je je moet conformeren aan Uber, anderzijds zal dit gebeuren tegen een fooitje. Een taxirit wordt goedkoper: waarschijnlijk zal Uber een megaomzet draaien,  en Kamerleden kunnen zeggen dat de economie het geweldig doet. Zonder daarbij te vermelden dat men een hele branche naar de verdommenis heeft geholpen en duizenden mensen in hun inkomen bedreigt.

 

U kan dus merken: ik sta nogal cynisch tegenover Uber en ben fel tegen een eventuele legalisatie en het opengooien van de markt. Bij een eventuele legalisatie zie ik louter nadelige consequenties. Hoewel wij momenteel schandalig afgetroggeld worden door de staat en Kiwa heeft dit een gunstig gevolg: de markt wordt nog enigszins beschermd. Zou Uber vrijgegeven worden, en zou de regelgeving overboord gegooid worden, dan zie ik een sombere tijd voor de taxiondernemers tegemoet.

 

Zeg dus nee tegen Uber, begin er niet aan!
Met vriendelijke groet,

Paul Dijkhuizen

-voorzitter STN

 

Lees meer
Bijdrage STN voor 2016

17 februari 2016

Beste ondernemer,

2016 is weer aangebroken en STN heeft veel werk voor de boeg. Dat zijn wij uiteraard ook van plan, alleen hier hebben wij wel uw steun voor nodig!

Opkomen voor uw belang kost veel moeite, veel tijd,  maar vooral ook kost dit geld! Voor 50 euro per voertuig steunt u ons dit jaar weer. Heeft u meer dan 8 voertuigen dan is er een vast bedrag van 450 euro.  Met uw steun kunnen wij hopelijk dingen veranderen!

U ontvangt morgen een mailtje van STN, waar u via een simpele link met een IDEAL-transactie uw bijdrage naar ons kunt overmaken. Wij willen u daarvoor nu al hartelijk bedanken.

Wilt u nu al uw bijdrage terugverdienen? Kijk dan op onze site voor onze ondernemersvoordelen.

2016 wordt hopelijk ons jaar!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Taxibelangen Nederland

Lees meer