Laatste nieuws

RIVM Richtlijnen voor Noodzakelijk zittend vervoer

14 april 2020

Op de site van het RIVM staan ook een aantal richtlijnen aangegeven voor het zogenaamde Noodzakelijk Zittend Vervoer. Dit document geeft een uitgebreid overzicht wat wat er allemaal gedaan zou moeten worden om het vervoer zo veilig mogelijk voor chauffeur en passagier uit te kunnen voeren.

Dit document kunt u vinden door deze link te volgen.

Lees meer
Veilig en verantwoord taxi- en zorgvervoer

14 april 2020

De Rijksoverheid heeft een protocol uitgebracht waarin een aantal regels en aanbevelingen vastgelegd zijn om een zo veilig mogelijk zorgevervoer en regulier taxivervoer aan te bieden gedurende de periode dat we geconfronteerd blijven met het COVID-19 (Corona)virus.

Volg de link naar het document van de overheid.

 

 

Lees meer

Al ons nieuws

Reminder: Heeft u de STN-enquête al ingevuld?!

31 augustus 2016

Het STN bestuur is zoals altijd erg benieuwd naar uw mening. Sommige ondernemers weten ons goed te vinden via de telefoon en via de mail, anderen minder. Om iedereen zijn zegje te kunnen laten doen, en daarnaast inspraak te kunnen geven over STN standpunten, zullen wij de komende tijd een aantal enquêtes publiceren over verschillende onderwerpen. De resultaten van deze enquête zijn daarnaast belangrijk om onze standpunten te onderstrepen richting de overheid: hoe meer mensen deze enquête invullen, des te beter. Heeft u dit dan ook nog niet gedaan, klik dan op de onderstaande link!

Deze eerste enquête heeft een aantal algemene vragen en een aantal vragen over de BCT. Het beantwoorden van de vragen zal hooguit enkele minuten duren. Mocht u nog dingen willen toevoegen, vindt u dat er vragen ontbreken of heeft u een andere opmerking: schroom dan niet en mail naar info@taxibelangen.nl Verder staat het bestuur van STN binnenkort op de taxi-expo waar we ze u graag zien om samen te discussiëren over de toekomst van de taxibranche!

Heeft u de STN-enquête al ingevuld?!

Klik hier voor de enquête

Lees meer
Nieuws over de BCT-update

31 augustus 2016

 

Eén voor één rollen de BCT-fabrikanten hun updates uit. Feitelijk bent u hierdoor verplicht om uw BCT te hebben ge-update vóór 1 oktober. Een onwenselijke zaak, vindt STN, dat nog steeds zeer kritisch staat tegenover de BCT. Alweer is er niet geluisterd naar de taxibranche en worden taxiondernemers opgezadeld met wetgeving waar niet met de branche over is geconsulteerd en die slecht is uitgetest in de praktijk. STN heeft de laatste maanden (juridisch) laten onderzoeken in hoeverre er nog mogelijkheden waren voor ondernemers om tegen de verplichting in te gaan, maar dit onderzoek bood helaas geen juridisch aanknopingspunt. We moeten dus, met veel tegenzin, het beste maken van de situatie: een werkbare BCT-situatie. Wat betekent dat? STN meent allereerst dat voor een werkbare BCT-situatie in ieder geval geconsulteerd moet worden met ondernemers uit de branche. Deze ondernemers hebben verstand van zaken en kunnen de beleidsmakers van advies dienen. Was dat op voorhand gebeurd, dan was het BCT-dossier niet op een dergelijke puinhoop uitgelopen. Met de uitrol van de BCT-update die alles op moest lossen lopen we nu echter alweer tegen nieuwe problemen aan. Zoals het probleem dat fabrikanten volledig vrij lijken in het bepalen van de prijs van de update. Het STN-bestuur vindt dit een belachelijke zaak.

Dure update

Neone is er als 2e fabrikant eindelijk in geslaagd om een update aan haar klanten te kunnen aanbieden. Na Cabman zijn klanten van Neone dus in de gelegenheid om zich de nieuwste update eigen te maken. Addertje onder het gras: de update kost voor klanten van Neone die geen maandelijks service contract hebben liefst 150 euro. In deze prijs zitten geen inbouwkosten en het is exclusief BTW en voorrijkosten!! Dit is waar STN bang voor was en lijkt daarnaast in grove tegenspraak met de bewering van staatssecretaris Dijksma. Volgens Dijksma zouden de kosten van de update alleen zijn om de ontwikkeling van de fabrikanten daarvan te dekken. Met de bedragen die Neone vraagt voor de update lijkt het erop dat Neone nu misbruik maakt van de afhankelijkheid van ondernemers die een door Neone gefabriceerde BCT hebben aangeschaft

STN-bestuur pleit voor werkbare oplossing BCT

De bestuursleden van STN hebben ook allen hun eigen mening over de BCT en de update van het apparaat. Het is ook logisch dat de meningen hierin verschillen. Er is tenslotte niet een enkele oplossing voor het BCT-debacle te bedenken, maar uiteindelijk willen alle bestuursleden hetzelfde: een werkbare oplossing!

Nieuw STN-bestuurslid Cees Dijkstra, taxiondernemer uit Den-Haag, is vrij content over de update die hij heeft aangeschaft. “Het ding doet voor mij wat het nu moet, en het updaten was maar een paar minuutjes werk”. Hij was tegen 59 euro kwijt voor zijn taxi, hetgeen hij redelijk vond. Daarnaast begrijpt hij echter ook de klachten van andere taxiondernemers over de BCT en is hij niet tevreden over de manier waarop de BCT er doorheen is gedrukt.

Bestuursleden Rex Urban en Paul Dijkhuizen zijn nog steeds fel gekant tegen de BCT en hebben deze nog steeds niet aangeschaft. Beiden overwegen een boete af te wachten. De beweegredenen van de heren om de BCT nog steeds niet aan te schaffen zijn niet helemaal hetzelfde: Rex Urban volhardt omdat hij meent dat de BCT minderwaardig is aan de apparatuur die hij reeds heeft en stelt daarnaast dat de BCT nog steeds niet voldoet aan de uitgangspunten. Paul Dijkhuizen sluit zich bij het laatste aan, maar vindt het vooral belachelijk dat de overheid dit project wil doorzetten, puur om de fabrikanten overeind te houden. “Het is vreemd dat taxiondernemers wederom in de buidel moeten tasten, om technische problemen op te lossen in de BCT die alleen ILT ondervond. De update zou alleen al om die reden voor conto van de ILT moeten geschieden, of de falende fabrikanten zouden zelf maar moeten opdraaien voor de kosten, maar zeer zeker niet de taxiondernemers.”, aldus Paul Dijkhuizen, die ten slotte ook nog vragen heeft ten aanzien van de privacyregels.

Bestuurslid en taxiondernemer Erwin Quaaden zit ondertussen met de gebakken peren. Hij heeft 2 BCT’s bij Neone aangeschaft en is straks dus minimaal 500 euro kwijt. “Dat zeiden ze er niet bij toen we het kastje kochten”, aldus Quaaden. Hij is daarnaast verbolgen over het feit dat hij nu afgerekend wordt op het feit dat hij geen servicecontract heeft: “Ik heb zelf in het verleden niet voor een software-contract gekozen omdat ik ervan uit ging dat de BCT goed zou werken en ik nooit verplicht zou kunnen worden om een upgrade uit te voeren. Je mag er immers van uitgaan dat een gecertificeerd product goed is.” Het online updaten noemt hij daarnaast een farce: “Veel kleine bedrijven hebben ervoor gekozen om geen modem aan te schaffen waardoor online updaten niet mogelijk is. Nu blijkt dat we misschien wel herhaaldelijk voor updates richting de fabrikanten moeten. Het modem achteraf inbouwen is echter vaak niet mogelijk of heel duur.”

Het devies van STN is dan ook om een werkbare situatie creëren. En hiervoor moeten de beleidsmakers aankloppen bij de échte vertegenwoordigers uit de branche: de kleine en middelgrote zelfstandigen. Wat betekent een werkbare oplossing voor het STN bestuur in praktijk:

De overheid en de fabrikanten zouden terug moeten naar de originele uitgangspunten en adviezen rond de BCT, hetgeen tot nog toe nog niet gebeurd is. Dat betekent o.a.

 • dat de BCT daadwerkelijk administratieve lasten zou moeten verminderen;
 • dat het dataverkeer niet alleen veilig en fraudebestendig moet zijn maar ook voldoet aan de eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt m.b.t. de privacy;
 • dat de BCT eenvoudig en volledig is om te hanteren;
 • dat de BCT volledig uitwisselbaar is tussen fabrikanten, zodat klanten niet afhankelijk zijn van hun eigen BCT-fabrikant;
 • dat de BCT hooguit 1000,- euro mag kosten.

Tot slot betekent dit bovenal wat STN betreft dat het systeem daadwerkelijk volledig is uitgetest voordat het verplicht wordt gesteld voor de branche. Bij de update van Cabman ondervond bestuurslid Quaaden al een eerste foutje. Zo is het niet langer mogelijk om opmerkingen bij ritten toe te voegen. Wie weet volgen er meer. Betekent dit dan dat taxi ondernemers iedere keer een betaalde update moeten uitvoeren om het product deugdelijk te laten functioneren? Dat is wat STN betreft de omgekeerde wereld. De BCT-verplichting, en bovenal de boetes die daarop rusten, zouden uitgesteld moeten worden tot aan al de bovenstaande punten wordt voldaan.

 

 

 

 

 

Lees meer
STN in het nieuws: Paul Dijkhuizen in Magazine Personenvervoer

29 augustus 2016

In het augustusnummer van het Magazine Personenvervoer (MPV) is een groot interview geplaatst met STN-voorzitter Paul Dijkhuizen. In het interview werd STN geïntroduceerd aan de vaste MPV-lezers, voor zover de lezers ons nog niet kenden, en werd uitgelegd waar STN voor stond en hoe zij tot stand gekomen was. Daarnaast kreeg Paul onder meer de vraag om zijn mening te geven omtrent de huidige Taxiwetgeving en zijn visie omtrent de BCT. Wilt u het artikel teruglezen? Klik dan op de onderstaande link.

artikel Paul Dijkhuizen Personen Vervoer Magazine

Lees meer
Introductie nieuw bestuurslid Cees Dijkstra

29 augustus 2016

Mijn naam is Cees Dijkstra en ik ben sinds  juli nieuw bestuurslid bij STN en via deze weg wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik kom uit Den Haag en ben al sinds 1984 actief in de taxibranche met mijn taxibedrijf Dijkstra Personenvervoer dat ik tegenwoordig samen met mijn zoon exploiteer. Mijn bedrijf is vroeger groter geweest qua omvang,  maar gezien mijn leeftijd en door het feit dat mijn zoon de taxi’s ‘ernaast’ doet, ben ik aan het afbouwen met mijn bedrijf. We doen nu uitsluitend zakelijk vervoer.

Ik ben 31 jaar lang lid geweest van het KNV, en qua informatievoorziening vond ik dat een uitstekende organisatie. Maar voor kleine ondernemingen was dat eigenlijk ook het enige. Wat mij stoorde aan het KNV was het feit dat het daar louter ging om de grote ondernemingen. Daarnaast heeft het KNV een aantal keer flink de boot gemist. Het is mede dankzij de innovatie commissie van de KNV, waar ondernemers in zaten met nauwelijks enige ICT-kennis, dat wij momenteel opgezadeld zijn met de BCT-verplichting. Het is dan ook KNV geweest die ja en amen zei tegen de BCT.

Begrijp me goed, ik sta niet alleen negatief tegenover de BCT. Dat komt ook omdat ik vrees dat de BCT-verplichting een gelopen koers is, ik denk niet dat we hier nog iets tegen kunnen doen. Daarom vind ik dan ook dat we vooral iets moeten doen om de situatie ‘werkbaar’ te maken. De overheid heeft bepaalde uitgangspunten beloofd waaraan de BCT zou moeten voldoen, maar in praktijk blijkt daar nog altijd veel aan te schorten. Het systeem zou makkelijk, simpeler, minder fraudegevoelig en vollediger moeten zijn dan het vooralsnog is. Ik denk dat STN de overheid achter de vodden aan moet zitten om de BCT te laten voldoen aan de oorspronkelijke uitgangspunten, dat betekent onder andere ook dat de BCT goedkoper zou moeten.

De reden waarom ik mij bij STN heb aangesloten is omdat ik vind dat er een frisse wind nodig was in de taxibranche. Dat kwam vanwege mijn onvrede over KNV, maar ook omdat ik vind dat het gezonder is voor de taxibranche dat er twee vertegenwoordigende organisaties zijn die elkaar niet klakkeloos napraten. Wat ik van STN hoop en waarvoor ik mij ga inzetten, is een goede ingang bij de overheid. Er moet naar ons geluisterd worden in Den-Haag. Vooral wij, de kleinere ondernemers, hebben de knowhow en ervaring waarop de overheid beleid zou moeten maken. Blamages zoals de BCT zouden dan ook voorkomen kunnen worden in de toekomst wanneer ministers en staatssecretarissen hun oor te luister zouden leggen bij mensen die werkelijk representatief zijn voor de branche. Ik hoop dat STN deze rol zal mogen vervullen en dat ik hier mijn steentje aan mag bijdragen.

 

 

Lees meer
Eerste voertuigen voorzien van BCT-update

20 juli 2016

Op dit moment worden de eerste updates van de BCT’s uitgevoerd bij de taxiondernemers die een BCT van Cabman in hun voertuig hebben zitten. BCT-leverancier Neone heeft een van onze aangesloten ondernemers laten weten dat hun update reeds is goedgekeurd door de testhuizen. Door vakanties bij de RDW laat de definitieve goedkeuring nog even op zich wachten. Neone verwacht later deze maand de update te gaan uitrollen bij de taxiondernemers.

 

De update is in eerste instantie gemaakt zodat de handhavende instanties de BCT kunnen uitlezen. Daarbij is de update voorzien van een aantal nieuwe functionaliteiten voor de ondernemer, chauffeur en werkplaats. Zo maakt een over-the-air-functionaliteit het mogelijk om onder andere uw rittenadministratie en software-updates via datacommunicatie te versturen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een eventuele volgende update “over the air” plaatsvinden.

 

De kosten van de update van Cabman zijn €39,- + €20,- installatiekosten bij het inbouwstation per voertuig. Deze kosten zijn voor rekening van de taxiondernemer. Uit eerdere gesprekken tussen het ministerie van I&M en STN was al duidelijk geworden dat de kosten van de update per fabrikant verschillen. Wanneer de andere BCT-leveranciers met hun update komen en wat de kosten van hun update zijn is niet bekend

 

Taxiondernemers hebben tot 1 oktober 2016 de tijd om hun BCT te updaten. Vanaf 1 oktober 2016 zal er volledig worden gehandhaafd door de ILT. Tot die wordt er alleen gehandhaafd op het gebruik van de BCT en niet gekeken of deze de nieuwe software-update bevat. Een aantal ondernemers gaf bij ons aan nog geen BCT te hebben aangeschaft. In eerdere berichtgeving hebben we u daarover kunnen melden dat er met de handhaving geen rekening gehouden wordt met de taxiondernemer die gewacht heeft met de aanschaf totdat deze volledig functioneert. Daarnaast is het realistisch gezien ook vrij onwaarschijnlijk dat de BCT-verplichting op korte termijn van tafel wordt geschoven.

 

Ondanks dat de eerste geüpdatete BCT’s nu een feit zijn, blijft STN doormiddel van onder andere persberichten, brieven aan kamerleden en het ministerie van I&M aandacht vragen voor dit onderwerp.

Lees meer
ILT en Kiwa “luisteren” naar kritieken STN en andere vertegenwoordigers in de vervoersbranche

20 juli 2016

Op 4 juli j.l. vond de consultatiebijeenkomst “nieuw tarievenstelsel ILT/Kiwa” plaats. Het bestuur van STN was hier uiteraard voor uitgenodigd. Twee bestuursleden waren hier namens alle aangesloten bedrijven van STN bij aanwezig. Naast STN waren vertegenwoordigers aanwezig van alle vervoersbranches die gebruik moeten te maken van de diensten die Kiwa en ILT aanbieden. Denk hierbij aan personen- en goederenvervoer over de weg, scheepvaart, rails en luchtvaart.

De vertegenwoordigers van Kiwa/ILT hebben de opdracht gekregen van het ministerie van IenM om de kosten/tarievenstructuur aan te passen en een nieuw stelsel in te voeren dat kostendekkend gaat worden. Uit de stukken bleek dat de tarieven die op dit moment gehanteerd worden bij lange na niet kostendekkend zijn. De enige oplossing, volgens Kiwa/ILT, is de (nu al hoge) tarieven aan te passen/verhogen zodat de beide organisaties hun kosten kunnen dekken. Dit zal niet voor alle producten en diensten zijn die geleverd worden, maar wel voor een groot deel. Deze manier van denken leverde de vertegenwoordigers van Kiwa/ILT een storm aan kritiek op uit de zaal.

Er is afgesproken dat alle branches hun opmerkingen, vragen en kritiek schriftelijk kunnen doorgeven aan de organisatoren van de bijeenkomst en dat bij de vervolgbijeenkomst in september 2016 het nieuwe stelsel definitief vastgesteld kan worden. Hierbij werd echter direct door de Inspecteur-Generaal van de ILT, dhr. Jan van den Bos, aangegeven dat de aanwezigen niet teveel aanpassingen op het voorstel van Kiwa/ILT hoeven te verwachten op basis van de geleverde kritieken…..

Lees meer
Antwoorden van Staatssecretaris op Kamervragen over BCT 22 juni

23 juni 2016

Staatssecretaris Dijksma heeft eindelijk antwoord gegeven op de vragen die haar gesteld werden door VVD-Kamerlid Betty de Boer op 3 juni. De vragen gingen over de BCT, de bijbehorende update en de handhaving vanaf 1 juli aanstaande. De antwoorden geven enige duidelijkheid voor de huidige situatie, maar de boodschap van staatssecretaris Dijksma is voor de taxiondernemer geen positieve. Ter verduidelijking: er zal gehandhaafd worden per 1 juli en er zal geen rekening gehouden worden met de ondernemer die gewacht heeft met de aanschaf van een BCT tot deze volledig functionerend (dus inclusief update) werd aangeboden op de markt. Daarnaast dient iedere ondernemer de BCT te voorzien van de update zodra dit kan en zal er in ieder geval worden gehandhaafd op het hebben van deze update vanaf  oktober. In eerder contact met het ministerie van I&M werd aan bestuurslid Quaaden al gemeld dat de kosten van de update zullen verschillen per fabrikant, daarnaast dat deze kosten voor rekening zullen komen van de ondernemer.

Zie hieronder de integraal overgenomen vragen VVD-Kamerlid Betty de Boer, en de antwoorden van staatssecretaris Dijksma.

 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘BCT-fabrikanten verwachten update deze maand uit te rollen’ (Boordcomputer Taxi, BCT)?

 

Ja.

 

 1. Klopt het dat de update van de BCT pas deze maand (juni) klaar is? Waarom heeft dit zo lang geduurd?

 

Ja. Dat wil zeggen, één leverancier van de BCT is zeker in juni klaar. Dit is de leverancier met het grootste marktaandeel (ruim 60%). De overige twee leveranciers lopen mogelijk uit en zijn dan in juli klaar. Voor wijzigingen in de programmatuur moet opnieuw een typegoedkeuring worden verleend. De ontwikkeling van de software daarvoor vereist testen, het doorvoeren van wijzigingen en hertesten. De vooraf ingeschatte benodigde tijd was te kort.

 

 1. Wat betekent dit voor de evaluatie van de BCT? Kunt u in het antwoord ook de uitvoering van de motie van de leden Visser en Hoogland betrekken over duidelijkheid over de Boordcomputer?

 

In mijn brief van 20 oktober 2015 (Kamerstuk 31521 nr. 95) ben ik ingegaan op de evaluatie van de BCT en de motie van de leden Visser en Hoogland. Ten opzichte van die brief is de periode van uitrol van de software update gewijzigd. Voor een belangrijk deel zal die uitrol niet vóór maar ná 1 juli 2016 plaats vinden. Voor de evaluatie van de BCT en handhaving heeft dat geen gevolgen. Beiden starten ongewijzigd op 1 juli 2016.

 

Voor de start van de evaluatie is het niet noodzakelijk dat alle BCT’s zijn voorzien van een update om de eerste effecten te kunnen optekenen. Ik verwacht mijn conclusies naar aanleiding van de evaluatie in het eerste kwartaal van 2017 met uw Kamer te delen. Aanvullend heb ik in de planning een vervolgevaluatie opgenomen. Deze vervolgevaluatie start begin 2018, dus na een volledig jaar (2017) waarin ervaring is opgedaan met de BCT. Voor de start van de handhaving is het ook niet noodzakelijk dat alle BCT’s zijn voorzien van een update. De handhaving zal zich richten op aanwezigheid van de BCT, een plicht die voor de hele taxisector geldt vanaf 1 februari 2015, en het gebruik en de bediening van BCT’s ongeacht of die zijn voorzien van de verplichte software update. Als het de taxiondernemer valt te verwijten als BCT ’s niet zijn voorzien van de verplichte software update terwijl die beschikbaar is, kan de ILT ook handhavend optreden. Vanaf 1 oktober 2016 gaat de ILT volledig handhaven, ook op de data uit de BCT (arbeids- en rusttijden, ritregistratie etc.).Hiervoor moet de BCT voorzien zijn van de software update.

 

Bovenstaande handhavingsaanpak is vooraf met een vertegenwoordiging vanuit de sector besproken. Alle taxiondernemers zijn daarna per brief op 26 mei 2016 door de ILT geïnformeerd.

 

 1. Wat betekent dit voor de taxiondernemers? Acht u de periode van minder dan een maand voldoende voor de taxiondernemers om de updates uit te voeren? Waarom wel/niet?

 

Voor de taxiondernemers betekent het dat een groot deel niet vóór 1 juli 2016 de BCT’s zullen kunnen voorzien van een software update. Voor een volledige uitrol van de software update wordt een periode van minimaal twee maanden noodzakelijk geacht. Belangrijk is dat zodra de software update beschikbaar is, de taxiondernemers maatregelen nemen om er voor zorg te dragen dat de software update tijdig wordt geïnstalleerd.

 

 1. Hoe gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordelen wat een opzettelijke en wat een onopzettelijke fout is?
 2. Vindt u ook dat, wanneer de update pas in juni klaar is, het onrechtvaardig zou zijn als de ILT al per 1 juli aanstaande (gedeeltelijk) gaat handhaven op de aanwezigheid van een functionerende BCT? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de handhaving in zijn geheel uitgesteld worden tot 1 oktober 2016? Kunt u dit toelichten?

 

Vanaf 1 juli 2016 gaat de ILT de handhaving BCT weer opstarten. In de overgangsperiode tot 1 oktober 2016 controleert de ILT alleen op aanwezigheid en gebruik en bediening van de BCT’s ongeacht of die zijn voorzien van de verplichte software update. In deze periode kunnen alle partijen ervaring opdoen met en wennen aan het apparaat. Vanaf 1 oktober gaat de ILT weer volledig handhaven, ook op de data uit de BCT (arbeids- en rusttijden, ritregistratie etc.).

 

Omdat het gebruik van de BCT voor iedereen wennen is, legt de ILT in de overgangsperiode geen boetes op als een ondernemer/chauffeur onopzettelijk fouten maakt in de bediening van het apparaat. ILT-inspecteurs mogen op grond van hun kennis van en ervaring in het werkveld in staat worden geacht deze inschatting te kunnen maken. Bedient iemand de knoppen op de BCT opzettelijk verkeerd om bijvoorbeeld overtredingen in de arbeids- en rusttijden te verbergen, dan beschouwt de ILT dit als fraude. In dat geval kan de ILT een boete opleggen.

 

Wat betreft de handhaving ten aanzien van de juiste update zal de ILT de eventuele verwijtbaarheid van de ondernemer bij de beoordeling betrekken. In de overgangsperiode kan de ILT handhavend optreden als in de taxi geen geactiveerde BCT aanwezig is met de meest recente en beschikbare software-update. Als dit de ondernemer te verwijten is, kan hij een boete krijgen en een verbod op het verrichten van taxivervoer.

 

Ik ben geen voorstander van verder uitstel van de handhaving. Het lijkt mij goed om nu in ieder geval volgens planning te starten met de overgangsperiode, waarin alle partijen kunnen wennen aan (het gebruik van) de BCT en de nieuwe situatie.

 

 

 

Lees meer
Eindelijk antwoord het ministerie van I&M op BCT-vragen

15 juni 2016

In de strijd om meer duidelijkheid te krijgen over de BCT-update heeft STN het ministerie van I&M begin mei 2016 een vragenbrief gestuurd. Na lang wachten en meerdere herinneringen, zijn de antwoorden eindelijk binnen. Helaas zijn dit niet de antwoorden waar iedereen op hoopte.

Hieronder vindt u alle letterlijke vragen van STN en de antwoorden van het ministerie van I&M. U kunt lezen dat deze “antwoorden” nog meer vragen oproepen. Uiteraard zullen we ook die weer neerleggen, zodat we hopelijk meer duidelijkheid krijgen. We blijven u uiteraard via de website op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de BCT-update.

 

 1. Wat zijn de consequenties voor een taxiondernemer indien deze zijn BCT’s niet laat updaten met de nieuwe software?

Op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Wat worden de kosten per auto/BCT om deze te laten updaten? De inbouw-bedrijven kunnen hier nog geen indicatie voor geven. Wordt de prijs voor de update door de overheid vastgesteld of wordt deze vrijgelaten aan de fabrikanten en daarbij een opslag voor het inbouwbedrijf?

De bedragen die door de leveranciers van de BCT en inbouw-bedrijven in rekening worden gebracht voor de update en de installatie, worden bepaald door de leveranciers van de BCT en de inbouw-bedrijven. De bedragen zijn op dit moment (13 juni 2016) niet bekend. Het eventuele service abonnement tussen taxiondernemer en BCT leverancier kan van invloed zijn op de bedragen.

 

 1. Waarom moet een ondernemer betalen voor de update voor een reeds ingebouwde BCT? De update die uitgevoerd moet worden is alleen maar ter ondersteuning van de controle door IL&T en biedt de ondernemer geen additionele functionaliteit of (administratieve) lastenverlichting?

Er is voor gekozen om de ontwikkeling van de BCT in een open markt tot stand te laten komen. Aanpassingen in de BCT door middel van software updates horen daar ook bij. Voor de aanschaf van de BCT hebben ondernemers wel subsidie kunnen krijgen en de kosten van de update zijn beperkt door de subsidie die de fabrikanten hebben ontvangen voor het ontwikkelen daarvan. Het is afhankelijk van de leverancier van de BCT, het eventueel afgesloten service abonnement, of een taxiondernemer voor een update een bedrag in rekening krijgt gebracht. Overigens worden met de update ook verbeteringen doorgevoerd die de ondernemers ten goede komen. Bijvoorbeeld, na de update kan BCT veilig en draadloos ‘door de lucht’ van een update worden voorzien.

 

 1. Ondernemers die reeds een BCT aangeschaft hebben, hebben een gecertificeerde BCT aangeschaft. In hoeverre gelden hier garantievoorwaarden aangezien ondernemers in het verleden een niet-correct functionerend product hebben moeten aanschaffen? Ondernemers mochten er toch van uitgaan dat een product dat door een overheidsinstantie gecertificeerd was, correct functioneert?

De garantievoorwaarden die de fabrikanten bij hun product bieden, zijn een aangelegenheid tussen de betreffende fabrikant van de BCT en zijn afnemers. Wat betreft het functioneren van de BCT, hier kunnen een drietal knelpunten aan ten grondslag liggen (zie hierover de brief aan de Tweede Kamer 31521 nr. 85):

– Interpretatieruimte in de specificaties;

– Ontwerpfouten in de door fabrikanten geleverde BCT’s;

– Verplicht bezoek aan werkplaats voor updates.

Deze knelpunten worden met de software update opgelost.

 

 1. Van inbouw-bedrijven ontvangen we informatie dat de update nog niet beschikbaar is en deze pas in juni 2016 beschikbaar gaat komen. De finale update-datum van 30 juni 2016 lijkt dan lastig haalbaar te zijn door de beperkte capaciteit bij de inbouwbedrijven. Wat zijn de consequenties voor een taxiondernemer indien deze (buiten eigen schuld om) de update niet tijdig heeft kunnen laten doorvoeren?

Op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Hoe vaak kunnen ondernemers een nieuwe verplichte update verwachten tegen welke kosten?

Dat is niet bekend. Feit is wel dat BCT moeten blijven voldoen aan de door de overheid vastgestelde eisen. Dat kunnen ook eisen zijn die voortvloeien uit andere regelgeving dan de Wet personenvervoer 2000 en de arbeids en rusttijdenregelgeving. Updates zullen daarom noodzakelijk blijven, bijvoorbeeld om aanpassingen in de vereiste beveiligingscertificaten door te voeren. Deze beveiligingscertificaten veranderen als hier op basis van beveiligingsissues aanleiding toe is, en in elk geval iedere tien jaar.

 

 1. Vaak wordt aangegeven dat een ondernemer voor een update niet meer naar een inbouwbedrijf moet aangezien een update “over de lucht” kan. Echter in het verleden zijn een hoop ondernemers (en met name de kleine) niet correct danwel onvolledig voorgelicht en hebben vooral BCT’s ingebouwd zonder modem. Dat betekent dat voor een update het inbouwstation bezocht moet worden of dat men extra moet investeren in een modem of nieuwe BCT zodat toekomstige updates wel via de lucht ontvangen kunnen worden. Komt er een subsidie beschikbaar om deze extra investeringen betaalbaar te houden voor de ondernemers?

Nee, er was een eenmalige subsidie voor de aanschaf van de BCT. De keuze is aan de taxiondernemer of een BCT met of zonder modem wordt aangeschaft.

 

 1. De huidige BCT’s laten vaak storingen en uitval zien. In hoeverre kunnen ondernemers er nu zeker van zijn dat deze problemen opgelost worden door de update?

Alhoewel de software update die nu is ontwikkeld bijdraagt aan het beter functioneren van de BCT kunnen storingen nooit 100% worden uitgesloten. Het is belangrijk dat de taxiondernemer bij het niet goed functioneren van de BCT hierover in contact treedt met de leverancier van de BCT om dit op te lossen.

 

 1. Hoe gaat het invoer-/evaluatie traject precies verlopen? Vanaf 1 juli 2016 zal er gecontroleerd gaan worden en bij het niet voldoen aan de update dan BCT-verplichting wordt er gelijk beboet? Of is er nog een bepaalde coulance-periode?

De handhaving op de BCT en evaluatie van de BCT starten beide op 1 juli. De evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. Wat betreft de handhaving: op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Wanneer wordt de BCT met vernieuwde software geëvalueerd en wat zijn de mogelijke scenario’s welke uit deze evaluatie kunnen komen?

De evaluatie van de BCT start op 1 juli. De evaluatie  wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. De evaluatie draait in de kern om de vraag in hoeverre de doelstellingen die met de BCT worden nagestreefd, zijn gerealiseerd. Daarnaast worden de eisen aan de BCT en eventuele beschikbare alternatieven bekeken. Het is te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten van de evaluatie.

 

 1. Mocht de conclusie van de evaluatie zijn dat de BCT-verplichting komt te vervallen, worden ondernemers dan gecompenseerd voor de door hun gedane investeringen?

Het is te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten van de evaluatie. Dit geldt derhalve ook voor het vraagstuk van compensatie.

Zoals aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer van 20 oktober 2015:

“Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie zullen vervolgens enige tijd vragen, zodat de ondernemers erop kunnen rekenen dat er geen nieuwe eisen worden gesteld en de geüpdate BCT als voorgeschreven instrument geldt tot minstens eind 2017. Verbeteringen in het gebruik van de BCT zullen in de tussenliggende periode waar mogelijk uiteraard wel worden gefaciliteerd.”

 

 1. Afgelopen december (2015) hebben bijna alle taxi-ondernemers een brief ontvangen van uw ministerie dat per 1 juli a.s., op basis van onder andere informatie van de Dienst Wegverkeer, een sanctie van € 1800 opgelegd zal worden indien er geen geactiveerde BCT aanwezig is in een taxi. Aan de achterzijde van die brief staan de kentekens van de auto’s waarin geen geactiveerde BCT geïnstalleerd is, vermeld. Dit impliceert dat deze check gedaan is op basis van gegevens van de RDW. Recentelijk begrepen we van inbouwstations dat zij vanaf 1 januari 2016 bij activering en de-activering van een BCT dit niet meer hoeven te melden bij de RDW. De RDW heeft als gevolg hiervan geen correct overzicht van geactiveerde BCT’s.  Betekent dit dat de controle op de aanwezigheid van een geactiveerde BCT alleen op basis van een zichtcontrole door de ILT gaat plaatsvinden?

De controle op aanwezigheid van de BCT kan in ieder geval door middel van een staandehouding op straat of tijdens de controles die gehouden worden bij de bedrijven. Over de wijze waarop de ILT de voor handhaving relevantie informatie verkrijgt kunnen geen mededelingen worden gedaan.

 

 

Lees meer
BCT-update 9 juni

9 juni 2016

U bent ongetwijfeld op de hoogte van het bericht dat Taxipro heel recent publiceerde, waarin duidelijk werd gemaakt dat VVD-lid Betty De Boer zich nog enigszins om het lot van de taxiondernemer lijkt te bekommeren. Maar wat is nu precies de actuele stand van zaken op moment van schrijven? Nu de staatssecretaris nog niet gereageerd heeft op haar vragen is die als volgt:

 

 • ILT gaat vanaf juli controleren op het aanwezig zijn van een BCT. Dit staat los van de update: u dient, zoals het er nu voor staat, in ieder geval een werkende BCT in uw voertuig te hebben die u daarnaast correct moet bedienen. Maakt u fouten bij de bediening van de BCT, dan wordt u dat vergeven tot 1 oktober, na deze periode volgen boetes.
 • Zodra de update bij uw BCT-inbouwer verplicht is, dient u deze te laten installeren. Welke periode daarvoor staat is onduidelijk, zeker nu veel BCT’s fysiek naar een werkplaats lijken te moeten omdat ze niet online geüpdatet kunnen worden, is dit een belangrijk punt omdat het een drukke tijd zal worden op de inbouwplaatsen. De staatssecretaris heeft zich hier echter niet over uitgelaten, mogelijk wordt deze vraag beantwoord wanneer zij de vragen van De Boer behandelt.

Een aantal ondernemers gaf bij ons aan nog geen BCT te hebben aangeschaft. Zoals u ongetwijfeld weet is STN ook nog steeds fel gekant tegen de BCT-verplichting. Bestuurslid Rex Urban heeft ook nog steeds geen BCT’s laten inbouwen in zijn voertuigen. Wij gaan u echter niet aan- of afraden om de BCT in te laten bouwen. Realistisch gezien is het vrij onwaarschijnlijk dat de BCT-verplichting nog van tafel wordt geschoven. Mevrouw De Boer heeft echter bij haar Kamervragen ook aangegeven dat wat de VVD betreft de handhavingstermijn opgeschort zou moeten worden tot 1 oktober. De ondernemers zonder BCT zouden, wanneer de staatssecretaris gehoor geeft aan deze oproep, op die manier gelegenheid krijgen om alsnog een eventuele boete voor te blijven en een BCT waarschijnlijk inclusief update aan te schaffen. De ondernemers die al wel een BCT hebben aangeschaft, zouden op hun beurt dan waarschijnlijk langer de tijd hebben om de update te installeren.

 

STN heeft vandaag een verzoek doen uitgaan naar mevrouw De Boer. Hierin vragen wij haar om de Staatssecretaris duidelijkheid te laten geven over eventuele kosten van de update. Daarnaast dringen wij aan, als uiterste poging om de handhaving uit te stellen, op het overwegen van alternatieven van de BCT. Wanneer wij enige helderheid hebben gekregen op onze vragen, en dat zal zijn wanneer de Staatssecretaris eindelijk gaat antwoorden, dan zullen wij dit zo snel mogelijk publiceren op de site.

Ook hebben wij deze week via de landelijke pers aandacht gezocht voor de actuele problematiek. Houd het nieuws dus in de gaten!

 

Lees meer