Laatste nieuws

Gevolgen Coronacrisis voor de Taxibranche

6 april 2020

De noodzakelijke maatregelen van de overheid voor de bestrijding van het Corona virus raken de Taxi-branche hard. Veel Taxibedrijven hebben amper nog werk.

Het bestuur van de Stichting Taxibelangen Nederland juicht toe dat de overheid in deze nijpende situatie bijspringt met diverse maatregelen waarbij ook de kleinere taxiondernemers door deze moeilijke periode worden geholpen.

Wij raden getroffen taxiondernemers aan om gebruik te maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en een tijdelijke bijstandsuitkering aan te vragen voor levensonderhoud eventueel aangevuld met een lening voor het voortbestaan van het bedrijf. U kunt zich wenden tot de gemeente, ook als er sprake is van acute geldnood.

De Stichting Taxibelangen vindt het onjuist dat de Taxi-branche niet is aangemerkt als een van de direct getroffen sectoren onder de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) en daardoor niet in aanmerking komt voor de € 4.000 die de regering heeft toegezegd.

Veel taxibedrijven hebben nauwelijks nog omzet:

 • Het Luchthaven en reis-gerelateerd vervoer wordt getroffen door de reisbeperkingen
 • Doelgroepen vervoer wordt geraakt door de sluiting van scholen, kinderopvang e.d.
 • Uitgaansverkeer e.d. vindt niet meer plaats door de sluiting van de Horeca en het verbod op bijeenkomsten en evenementen.
 • Samen met de oproep om vooral thuis te blijven staan hierdoor bijna alle taxi’s stil.

De Stichting Taxibelangen roept de regering daarom dringend op om ook de zwaar getroffen taxibranche onder de regeling TOGS te brengen. Tevens roepen wij de regering dringend op om de regeling TOGS ook open te stellen voor de taxi-ondernemers die vanuit huis werken en daardoor ook niet aan het geëiste bedrag aan vaste lasten komen. Door de aankondiging van de regering zijn onder taxi-ondernemers verwachtingen gewekt die nu niet worden waargemaakt en de teleurstelling is dan ook groot. Wij roepen de regering dan ook op terzake actie te nemen onder het motto “Promise Big, Deliver Big” Voor veel bedrijven spant het er om en de emoties kunnen hoog oplopen.

Het bestuur van de Stichting Taxi-belangen Nederland roept iedereen op om de kalmte te bewaren. Met duizenden mensen die in ziekenhuizen vechten voor hun eigen leven en het leven van anderen in een land waar iedereen er verder het beste van probeert te maken zijn protestacties volstrekt ongepast. Wij wijzen protestacties daarom af: Blijf thuis!

Lees meer
Enquête onderzoek boordcomputer taxi (BCT)

22 augustus 2018

‘Beste taxichauffeur, taxiondernemer of beide,

’Organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF; www.aef.nl) voert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een onderzoek uit naar de boordcomputer taxi (BCT). De BCT is in 2016 verplicht gesteld en sindsdien moeten alle taxi’s hiermee uitgerust zijn. Anderhalf jaar na invoering is het ministerie nieuwsgierig of de doelen, die beoogd werden met de invoering van de BCT, ook gehaald zijn. Onderdeel van ons onderzoek en de beantwoording van deze vraag is het bevragen van het werkveld middels een online enquête. Alleen de mensen die zelf direct of indirect aan de slag zijn met de BCT kunnen aangeven hoe de BCT in de praktijk werkt, wat goed gaat en vooral ook wat niet goed gaat.

De enquête is bedoeld voor:
• taxichauffeurs die in (loon)dienst zijn bij een taxibedrijf
• taxichauffeurs die als zelfstandige aan de slag zijn (ZZP’ers)
• taxiondernemers die meerdere taxichauffeurs in dienst hebben

Mocht u tot een van deze doelgroepen behoren dan zouden wij u willen vragen om onze enquête in te vullen. U kunt onze enquête invullen door te klikken op:

ONLINE ENQUÊTE

Het invullen kost u ongeveer 5 minuten en gebeurt volledig anoniem. Door deel te nemen aan de enquête kunt u tevens kans maken op één van de vier cadeaubonnen t.w.v. € 25,- die wij na afloop van de enquête verloten onder de deelnemers.

Mocht u nog vragen hebben over de enquête dan kunt u contact opnemen met Yannick Lataster (y.lataster@aef.nl; 0622347068) van AEF.

Lees meer

Al ons nieuws

STN in het nieuws: Paul Dijkhuizen in Magazine Personenvervoer

29 augustus 2016

In het augustusnummer van het Magazine Personenvervoer (MPV) is een groot interview geplaatst met STN-voorzitter Paul Dijkhuizen. In het interview werd STN geïntroduceerd aan de vaste MPV-lezers, voor zover de lezers ons nog niet kenden, en werd uitgelegd waar STN voor stond en hoe zij tot stand gekomen was. Daarnaast kreeg Paul onder meer de vraag om zijn mening te geven omtrent de huidige Taxiwetgeving en zijn visie omtrent de BCT. Wilt u het artikel teruglezen? Klik dan op de onderstaande link.

artikel Paul Dijkhuizen Personen Vervoer Magazine

Lees meer
Introductie nieuw bestuurslid Cees Dijkstra

29 augustus 2016

Mijn naam is Cees Dijkstra en ik ben sinds  juli nieuw bestuurslid bij STN en via deze weg wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik kom uit Den Haag en ben al sinds 1984 actief in de taxibranche met mijn taxibedrijf Dijkstra Personenvervoer dat ik tegenwoordig samen met mijn zoon exploiteer. Mijn bedrijf is vroeger groter geweest qua omvang,  maar gezien mijn leeftijd en door het feit dat mijn zoon de taxi’s ‘ernaast’ doet, ben ik aan het afbouwen met mijn bedrijf. We doen nu uitsluitend zakelijk vervoer.

Ik ben 31 jaar lang lid geweest van het KNV, en qua informatievoorziening vond ik dat een uitstekende organisatie. Maar voor kleine ondernemingen was dat eigenlijk ook het enige. Wat mij stoorde aan het KNV was het feit dat het daar louter ging om de grote ondernemingen. Daarnaast heeft het KNV een aantal keer flink de boot gemist. Het is mede dankzij de innovatie commissie van de KNV, waar ondernemers in zaten met nauwelijks enige ICT-kennis, dat wij momenteel opgezadeld zijn met de BCT-verplichting. Het is dan ook KNV geweest die ja en amen zei tegen de BCT.

Begrijp me goed, ik sta niet alleen negatief tegenover de BCT. Dat komt ook omdat ik vrees dat de BCT-verplichting een gelopen koers is, ik denk niet dat we hier nog iets tegen kunnen doen. Daarom vind ik dan ook dat we vooral iets moeten doen om de situatie ‘werkbaar’ te maken. De overheid heeft bepaalde uitgangspunten beloofd waaraan de BCT zou moeten voldoen, maar in praktijk blijkt daar nog altijd veel aan te schorten. Het systeem zou makkelijk, simpeler, minder fraudegevoelig en vollediger moeten zijn dan het vooralsnog is. Ik denk dat STN de overheid achter de vodden aan moet zitten om de BCT te laten voldoen aan de oorspronkelijke uitgangspunten, dat betekent onder andere ook dat de BCT goedkoper zou moeten.

De reden waarom ik mij bij STN heb aangesloten is omdat ik vind dat er een frisse wind nodig was in de taxibranche. Dat kwam vanwege mijn onvrede over KNV, maar ook omdat ik vind dat het gezonder is voor de taxibranche dat er twee vertegenwoordigende organisaties zijn die elkaar niet klakkeloos napraten. Wat ik van STN hoop en waarvoor ik mij ga inzetten, is een goede ingang bij de overheid. Er moet naar ons geluisterd worden in Den-Haag. Vooral wij, de kleinere ondernemers, hebben de knowhow en ervaring waarop de overheid beleid zou moeten maken. Blamages zoals de BCT zouden dan ook voorkomen kunnen worden in de toekomst wanneer ministers en staatssecretarissen hun oor te luister zouden leggen bij mensen die werkelijk representatief zijn voor de branche. Ik hoop dat STN deze rol zal mogen vervullen en dat ik hier mijn steentje aan mag bijdragen.

 

 

Lees meer
Eerste voertuigen voorzien van BCT-update

20 juli 2016

Op dit moment worden de eerste updates van de BCT’s uitgevoerd bij de taxiondernemers die een BCT van Cabman in hun voertuig hebben zitten. BCT-leverancier Neone heeft een van onze aangesloten ondernemers laten weten dat hun update reeds is goedgekeurd door de testhuizen. Door vakanties bij de RDW laat de definitieve goedkeuring nog even op zich wachten. Neone verwacht later deze maand de update te gaan uitrollen bij de taxiondernemers.

 

De update is in eerste instantie gemaakt zodat de handhavende instanties de BCT kunnen uitlezen. Daarbij is de update voorzien van een aantal nieuwe functionaliteiten voor de ondernemer, chauffeur en werkplaats. Zo maakt een over-the-air-functionaliteit het mogelijk om onder andere uw rittenadministratie en software-updates via datacommunicatie te versturen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een eventuele volgende update “over the air” plaatsvinden.

 

De kosten van de update van Cabman zijn €39,- + €20,- installatiekosten bij het inbouwstation per voertuig. Deze kosten zijn voor rekening van de taxiondernemer. Uit eerdere gesprekken tussen het ministerie van I&M en STN was al duidelijk geworden dat de kosten van de update per fabrikant verschillen. Wanneer de andere BCT-leveranciers met hun update komen en wat de kosten van hun update zijn is niet bekend

 

Taxiondernemers hebben tot 1 oktober 2016 de tijd om hun BCT te updaten. Vanaf 1 oktober 2016 zal er volledig worden gehandhaafd door de ILT. Tot die wordt er alleen gehandhaafd op het gebruik van de BCT en niet gekeken of deze de nieuwe software-update bevat. Een aantal ondernemers gaf bij ons aan nog geen BCT te hebben aangeschaft. In eerdere berichtgeving hebben we u daarover kunnen melden dat er met de handhaving geen rekening gehouden wordt met de taxiondernemer die gewacht heeft met de aanschaf totdat deze volledig functioneert. Daarnaast is het realistisch gezien ook vrij onwaarschijnlijk dat de BCT-verplichting op korte termijn van tafel wordt geschoven.

 

Ondanks dat de eerste geüpdatete BCT’s nu een feit zijn, blijft STN doormiddel van onder andere persberichten, brieven aan kamerleden en het ministerie van I&M aandacht vragen voor dit onderwerp.

Lees meer
ILT en Kiwa “luisteren” naar kritieken STN en andere vertegenwoordigers in de vervoersbranche

20 juli 2016

Op 4 juli j.l. vond de consultatiebijeenkomst “nieuw tarievenstelsel ILT/Kiwa” plaats. Het bestuur van STN was hier uiteraard voor uitgenodigd. Twee bestuursleden waren hier namens alle aangesloten bedrijven van STN bij aanwezig. Naast STN waren vertegenwoordigers aanwezig van alle vervoersbranches die gebruik moeten te maken van de diensten die Kiwa en ILT aanbieden. Denk hierbij aan personen- en goederenvervoer over de weg, scheepvaart, rails en luchtvaart.

De vertegenwoordigers van Kiwa/ILT hebben de opdracht gekregen van het ministerie van IenM om de kosten/tarievenstructuur aan te passen en een nieuw stelsel in te voeren dat kostendekkend gaat worden. Uit de stukken bleek dat de tarieven die op dit moment gehanteerd worden bij lange na niet kostendekkend zijn. De enige oplossing, volgens Kiwa/ILT, is de (nu al hoge) tarieven aan te passen/verhogen zodat de beide organisaties hun kosten kunnen dekken. Dit zal niet voor alle producten en diensten zijn die geleverd worden, maar wel voor een groot deel. Deze manier van denken leverde de vertegenwoordigers van Kiwa/ILT een storm aan kritiek op uit de zaal.

Er is afgesproken dat alle branches hun opmerkingen, vragen en kritiek schriftelijk kunnen doorgeven aan de organisatoren van de bijeenkomst en dat bij de vervolgbijeenkomst in september 2016 het nieuwe stelsel definitief vastgesteld kan worden. Hierbij werd echter direct door de Inspecteur-Generaal van de ILT, dhr. Jan van den Bos, aangegeven dat de aanwezigen niet teveel aanpassingen op het voorstel van Kiwa/ILT hoeven te verwachten op basis van de geleverde kritieken…..

Lees meer
Antwoorden van Staatssecretaris op Kamervragen over BCT 22 juni

23 juni 2016

Staatssecretaris Dijksma heeft eindelijk antwoord gegeven op de vragen die haar gesteld werden door VVD-Kamerlid Betty de Boer op 3 juni. De vragen gingen over de BCT, de bijbehorende update en de handhaving vanaf 1 juli aanstaande. De antwoorden geven enige duidelijkheid voor de huidige situatie, maar de boodschap van staatssecretaris Dijksma is voor de taxiondernemer geen positieve. Ter verduidelijking: er zal gehandhaafd worden per 1 juli en er zal geen rekening gehouden worden met de ondernemer die gewacht heeft met de aanschaf van een BCT tot deze volledig functionerend (dus inclusief update) werd aangeboden op de markt. Daarnaast dient iedere ondernemer de BCT te voorzien van de update zodra dit kan en zal er in ieder geval worden gehandhaafd op het hebben van deze update vanaf  oktober. In eerder contact met het ministerie van I&M werd aan bestuurslid Quaaden al gemeld dat de kosten van de update zullen verschillen per fabrikant, daarnaast dat deze kosten voor rekening zullen komen van de ondernemer.

Zie hieronder de integraal overgenomen vragen VVD-Kamerlid Betty de Boer, en de antwoorden van staatssecretaris Dijksma.

 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘BCT-fabrikanten verwachten update deze maand uit te rollen’ (Boordcomputer Taxi, BCT)?

 

Ja.

 

 1. Klopt het dat de update van de BCT pas deze maand (juni) klaar is? Waarom heeft dit zo lang geduurd?

 

Ja. Dat wil zeggen, één leverancier van de BCT is zeker in juni klaar. Dit is de leverancier met het grootste marktaandeel (ruim 60%). De overige twee leveranciers lopen mogelijk uit en zijn dan in juli klaar. Voor wijzigingen in de programmatuur moet opnieuw een typegoedkeuring worden verleend. De ontwikkeling van de software daarvoor vereist testen, het doorvoeren van wijzigingen en hertesten. De vooraf ingeschatte benodigde tijd was te kort.

 

 1. Wat betekent dit voor de evaluatie van de BCT? Kunt u in het antwoord ook de uitvoering van de motie van de leden Visser en Hoogland betrekken over duidelijkheid over de Boordcomputer?

 

In mijn brief van 20 oktober 2015 (Kamerstuk 31521 nr. 95) ben ik ingegaan op de evaluatie van de BCT en de motie van de leden Visser en Hoogland. Ten opzichte van die brief is de periode van uitrol van de software update gewijzigd. Voor een belangrijk deel zal die uitrol niet vóór maar ná 1 juli 2016 plaats vinden. Voor de evaluatie van de BCT en handhaving heeft dat geen gevolgen. Beiden starten ongewijzigd op 1 juli 2016.

 

Voor de start van de evaluatie is het niet noodzakelijk dat alle BCT’s zijn voorzien van een update om de eerste effecten te kunnen optekenen. Ik verwacht mijn conclusies naar aanleiding van de evaluatie in het eerste kwartaal van 2017 met uw Kamer te delen. Aanvullend heb ik in de planning een vervolgevaluatie opgenomen. Deze vervolgevaluatie start begin 2018, dus na een volledig jaar (2017) waarin ervaring is opgedaan met de BCT. Voor de start van de handhaving is het ook niet noodzakelijk dat alle BCT’s zijn voorzien van een update. De handhaving zal zich richten op aanwezigheid van de BCT, een plicht die voor de hele taxisector geldt vanaf 1 februari 2015, en het gebruik en de bediening van BCT’s ongeacht of die zijn voorzien van de verplichte software update. Als het de taxiondernemer valt te verwijten als BCT ’s niet zijn voorzien van de verplichte software update terwijl die beschikbaar is, kan de ILT ook handhavend optreden. Vanaf 1 oktober 2016 gaat de ILT volledig handhaven, ook op de data uit de BCT (arbeids- en rusttijden, ritregistratie etc.).Hiervoor moet de BCT voorzien zijn van de software update.

 

Bovenstaande handhavingsaanpak is vooraf met een vertegenwoordiging vanuit de sector besproken. Alle taxiondernemers zijn daarna per brief op 26 mei 2016 door de ILT geïnformeerd.

 

 1. Wat betekent dit voor de taxiondernemers? Acht u de periode van minder dan een maand voldoende voor de taxiondernemers om de updates uit te voeren? Waarom wel/niet?

 

Voor de taxiondernemers betekent het dat een groot deel niet vóór 1 juli 2016 de BCT’s zullen kunnen voorzien van een software update. Voor een volledige uitrol van de software update wordt een periode van minimaal twee maanden noodzakelijk geacht. Belangrijk is dat zodra de software update beschikbaar is, de taxiondernemers maatregelen nemen om er voor zorg te dragen dat de software update tijdig wordt geïnstalleerd.

 

 1. Hoe gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordelen wat een opzettelijke en wat een onopzettelijke fout is?
 2. Vindt u ook dat, wanneer de update pas in juni klaar is, het onrechtvaardig zou zijn als de ILT al per 1 juli aanstaande (gedeeltelijk) gaat handhaven op de aanwezigheid van een functionerende BCT? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de handhaving in zijn geheel uitgesteld worden tot 1 oktober 2016? Kunt u dit toelichten?

 

Vanaf 1 juli 2016 gaat de ILT de handhaving BCT weer opstarten. In de overgangsperiode tot 1 oktober 2016 controleert de ILT alleen op aanwezigheid en gebruik en bediening van de BCT’s ongeacht of die zijn voorzien van de verplichte software update. In deze periode kunnen alle partijen ervaring opdoen met en wennen aan het apparaat. Vanaf 1 oktober gaat de ILT weer volledig handhaven, ook op de data uit de BCT (arbeids- en rusttijden, ritregistratie etc.).

 

Omdat het gebruik van de BCT voor iedereen wennen is, legt de ILT in de overgangsperiode geen boetes op als een ondernemer/chauffeur onopzettelijk fouten maakt in de bediening van het apparaat. ILT-inspecteurs mogen op grond van hun kennis van en ervaring in het werkveld in staat worden geacht deze inschatting te kunnen maken. Bedient iemand de knoppen op de BCT opzettelijk verkeerd om bijvoorbeeld overtredingen in de arbeids- en rusttijden te verbergen, dan beschouwt de ILT dit als fraude. In dat geval kan de ILT een boete opleggen.

 

Wat betreft de handhaving ten aanzien van de juiste update zal de ILT de eventuele verwijtbaarheid van de ondernemer bij de beoordeling betrekken. In de overgangsperiode kan de ILT handhavend optreden als in de taxi geen geactiveerde BCT aanwezig is met de meest recente en beschikbare software-update. Als dit de ondernemer te verwijten is, kan hij een boete krijgen en een verbod op het verrichten van taxivervoer.

 

Ik ben geen voorstander van verder uitstel van de handhaving. Het lijkt mij goed om nu in ieder geval volgens planning te starten met de overgangsperiode, waarin alle partijen kunnen wennen aan (het gebruik van) de BCT en de nieuwe situatie.

 

 

 

Lees meer
Eindelijk antwoord het ministerie van I&M op BCT-vragen

15 juni 2016

In de strijd om meer duidelijkheid te krijgen over de BCT-update heeft STN het ministerie van I&M begin mei 2016 een vragenbrief gestuurd. Na lang wachten en meerdere herinneringen, zijn de antwoorden eindelijk binnen. Helaas zijn dit niet de antwoorden waar iedereen op hoopte.

Hieronder vindt u alle letterlijke vragen van STN en de antwoorden van het ministerie van I&M. U kunt lezen dat deze “antwoorden” nog meer vragen oproepen. Uiteraard zullen we ook die weer neerleggen, zodat we hopelijk meer duidelijkheid krijgen. We blijven u uiteraard via de website op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de BCT-update.

 

 1. Wat zijn de consequenties voor een taxiondernemer indien deze zijn BCT’s niet laat updaten met de nieuwe software?

Op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Wat worden de kosten per auto/BCT om deze te laten updaten? De inbouw-bedrijven kunnen hier nog geen indicatie voor geven. Wordt de prijs voor de update door de overheid vastgesteld of wordt deze vrijgelaten aan de fabrikanten en daarbij een opslag voor het inbouwbedrijf?

De bedragen die door de leveranciers van de BCT en inbouw-bedrijven in rekening worden gebracht voor de update en de installatie, worden bepaald door de leveranciers van de BCT en de inbouw-bedrijven. De bedragen zijn op dit moment (13 juni 2016) niet bekend. Het eventuele service abonnement tussen taxiondernemer en BCT leverancier kan van invloed zijn op de bedragen.

 

 1. Waarom moet een ondernemer betalen voor de update voor een reeds ingebouwde BCT? De update die uitgevoerd moet worden is alleen maar ter ondersteuning van de controle door IL&T en biedt de ondernemer geen additionele functionaliteit of (administratieve) lastenverlichting?

Er is voor gekozen om de ontwikkeling van de BCT in een open markt tot stand te laten komen. Aanpassingen in de BCT door middel van software updates horen daar ook bij. Voor de aanschaf van de BCT hebben ondernemers wel subsidie kunnen krijgen en de kosten van de update zijn beperkt door de subsidie die de fabrikanten hebben ontvangen voor het ontwikkelen daarvan. Het is afhankelijk van de leverancier van de BCT, het eventueel afgesloten service abonnement, of een taxiondernemer voor een update een bedrag in rekening krijgt gebracht. Overigens worden met de update ook verbeteringen doorgevoerd die de ondernemers ten goede komen. Bijvoorbeeld, na de update kan BCT veilig en draadloos ‘door de lucht’ van een update worden voorzien.

 

 1. Ondernemers die reeds een BCT aangeschaft hebben, hebben een gecertificeerde BCT aangeschaft. In hoeverre gelden hier garantievoorwaarden aangezien ondernemers in het verleden een niet-correct functionerend product hebben moeten aanschaffen? Ondernemers mochten er toch van uitgaan dat een product dat door een overheidsinstantie gecertificeerd was, correct functioneert?

De garantievoorwaarden die de fabrikanten bij hun product bieden, zijn een aangelegenheid tussen de betreffende fabrikant van de BCT en zijn afnemers. Wat betreft het functioneren van de BCT, hier kunnen een drietal knelpunten aan ten grondslag liggen (zie hierover de brief aan de Tweede Kamer 31521 nr. 85):

– Interpretatieruimte in de specificaties;

– Ontwerpfouten in de door fabrikanten geleverde BCT’s;

– Verplicht bezoek aan werkplaats voor updates.

Deze knelpunten worden met de software update opgelost.

 

 1. Van inbouw-bedrijven ontvangen we informatie dat de update nog niet beschikbaar is en deze pas in juni 2016 beschikbaar gaat komen. De finale update-datum van 30 juni 2016 lijkt dan lastig haalbaar te zijn door de beperkte capaciteit bij de inbouwbedrijven. Wat zijn de consequenties voor een taxiondernemer indien deze (buiten eigen schuld om) de update niet tijdig heeft kunnen laten doorvoeren?

Op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Hoe vaak kunnen ondernemers een nieuwe verplichte update verwachten tegen welke kosten?

Dat is niet bekend. Feit is wel dat BCT moeten blijven voldoen aan de door de overheid vastgestelde eisen. Dat kunnen ook eisen zijn die voortvloeien uit andere regelgeving dan de Wet personenvervoer 2000 en de arbeids en rusttijdenregelgeving. Updates zullen daarom noodzakelijk blijven, bijvoorbeeld om aanpassingen in de vereiste beveiligingscertificaten door te voeren. Deze beveiligingscertificaten veranderen als hier op basis van beveiligingsissues aanleiding toe is, en in elk geval iedere tien jaar.

 

 1. Vaak wordt aangegeven dat een ondernemer voor een update niet meer naar een inbouwbedrijf moet aangezien een update “over de lucht” kan. Echter in het verleden zijn een hoop ondernemers (en met name de kleine) niet correct danwel onvolledig voorgelicht en hebben vooral BCT’s ingebouwd zonder modem. Dat betekent dat voor een update het inbouwstation bezocht moet worden of dat men extra moet investeren in een modem of nieuwe BCT zodat toekomstige updates wel via de lucht ontvangen kunnen worden. Komt er een subsidie beschikbaar om deze extra investeringen betaalbaar te houden voor de ondernemers?

Nee, er was een eenmalige subsidie voor de aanschaf van de BCT. De keuze is aan de taxiondernemer of een BCT met of zonder modem wordt aangeschaft.

 

 1. De huidige BCT’s laten vaak storingen en uitval zien. In hoeverre kunnen ondernemers er nu zeker van zijn dat deze problemen opgelost worden door de update?

Alhoewel de software update die nu is ontwikkeld bijdraagt aan het beter functioneren van de BCT kunnen storingen nooit 100% worden uitgesloten. Het is belangrijk dat de taxiondernemer bij het niet goed functioneren van de BCT hierover in contact treedt met de leverancier van de BCT om dit op te lossen.

 

 1. Hoe gaat het invoer-/evaluatie traject precies verlopen? Vanaf 1 juli 2016 zal er gecontroleerd gaan worden en bij het niet voldoen aan de update dan BCT-verplichting wordt er gelijk beboet? Of is er nog een bepaalde coulance-periode?

De handhaving op de BCT en evaluatie van de BCT starten beide op 1 juli. De evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. Wat betreft de handhaving: op 26 mei 2016 zijn taxiondernemers per brief door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geïnformeerd over de handhaving en gevolgen indien de BCT niet wordt voorzien met een update van de nieuwe software. Via deze link kan nadere informatie worden ingewonnen: https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/taxi/index/taxichauffeurs_en_ondernemers/Handhaving_Boordcomputer_Taxi/index.aspx

 

 1. Wanneer wordt de BCT met vernieuwde software geëvalueerd en wat zijn de mogelijke scenario’s welke uit deze evaluatie kunnen komen?

De evaluatie van de BCT start op 1 juli. De evaluatie  wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. De evaluatie draait in de kern om de vraag in hoeverre de doelstellingen die met de BCT worden nagestreefd, zijn gerealiseerd. Daarnaast worden de eisen aan de BCT en eventuele beschikbare alternatieven bekeken. Het is te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten van de evaluatie.

 

 1. Mocht de conclusie van de evaluatie zijn dat de BCT-verplichting komt te vervallen, worden ondernemers dan gecompenseerd voor de door hun gedane investeringen?

Het is te vroeg om vooruit te lopen op de uitkomsten van de evaluatie. Dit geldt derhalve ook voor het vraagstuk van compensatie.

Zoals aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer van 20 oktober 2015:

“Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie zullen vervolgens enige tijd vragen, zodat de ondernemers erop kunnen rekenen dat er geen nieuwe eisen worden gesteld en de geüpdate BCT als voorgeschreven instrument geldt tot minstens eind 2017. Verbeteringen in het gebruik van de BCT zullen in de tussenliggende periode waar mogelijk uiteraard wel worden gefaciliteerd.”

 

 1. Afgelopen december (2015) hebben bijna alle taxi-ondernemers een brief ontvangen van uw ministerie dat per 1 juli a.s., op basis van onder andere informatie van de Dienst Wegverkeer, een sanctie van € 1800 opgelegd zal worden indien er geen geactiveerde BCT aanwezig is in een taxi. Aan de achterzijde van die brief staan de kentekens van de auto’s waarin geen geactiveerde BCT geïnstalleerd is, vermeld. Dit impliceert dat deze check gedaan is op basis van gegevens van de RDW. Recentelijk begrepen we van inbouwstations dat zij vanaf 1 januari 2016 bij activering en de-activering van een BCT dit niet meer hoeven te melden bij de RDW. De RDW heeft als gevolg hiervan geen correct overzicht van geactiveerde BCT’s.  Betekent dit dat de controle op de aanwezigheid van een geactiveerde BCT alleen op basis van een zichtcontrole door de ILT gaat plaatsvinden?

De controle op aanwezigheid van de BCT kan in ieder geval door middel van een staandehouding op straat of tijdens de controles die gehouden worden bij de bedrijven. Over de wijze waarop de ILT de voor handhaving relevantie informatie verkrijgt kunnen geen mededelingen worden gedaan.

 

 

Lees meer
BCT-update 9 juni

9 juni 2016

U bent ongetwijfeld op de hoogte van het bericht dat Taxipro heel recent publiceerde, waarin duidelijk werd gemaakt dat VVD-lid Betty De Boer zich nog enigszins om het lot van de taxiondernemer lijkt te bekommeren. Maar wat is nu precies de actuele stand van zaken op moment van schrijven? Nu de staatssecretaris nog niet gereageerd heeft op haar vragen is die als volgt:

 

 • ILT gaat vanaf juli controleren op het aanwezig zijn van een BCT. Dit staat los van de update: u dient, zoals het er nu voor staat, in ieder geval een werkende BCT in uw voertuig te hebben die u daarnaast correct moet bedienen. Maakt u fouten bij de bediening van de BCT, dan wordt u dat vergeven tot 1 oktober, na deze periode volgen boetes.
 • Zodra de update bij uw BCT-inbouwer verplicht is, dient u deze te laten installeren. Welke periode daarvoor staat is onduidelijk, zeker nu veel BCT’s fysiek naar een werkplaats lijken te moeten omdat ze niet online geüpdatet kunnen worden, is dit een belangrijk punt omdat het een drukke tijd zal worden op de inbouwplaatsen. De staatssecretaris heeft zich hier echter niet over uitgelaten, mogelijk wordt deze vraag beantwoord wanneer zij de vragen van De Boer behandelt.

Een aantal ondernemers gaf bij ons aan nog geen BCT te hebben aangeschaft. Zoals u ongetwijfeld weet is STN ook nog steeds fel gekant tegen de BCT-verplichting. Bestuurslid Rex Urban heeft ook nog steeds geen BCT’s laten inbouwen in zijn voertuigen. Wij gaan u echter niet aan- of afraden om de BCT in te laten bouwen. Realistisch gezien is het vrij onwaarschijnlijk dat de BCT-verplichting nog van tafel wordt geschoven. Mevrouw De Boer heeft echter bij haar Kamervragen ook aangegeven dat wat de VVD betreft de handhavingstermijn opgeschort zou moeten worden tot 1 oktober. De ondernemers zonder BCT zouden, wanneer de staatssecretaris gehoor geeft aan deze oproep, op die manier gelegenheid krijgen om alsnog een eventuele boete voor te blijven en een BCT waarschijnlijk inclusief update aan te schaffen. De ondernemers die al wel een BCT hebben aangeschaft, zouden op hun beurt dan waarschijnlijk langer de tijd hebben om de update te installeren.

 

STN heeft vandaag een verzoek doen uitgaan naar mevrouw De Boer. Hierin vragen wij haar om de Staatssecretaris duidelijkheid te laten geven over eventuele kosten van de update. Daarnaast dringen wij aan, als uiterste poging om de handhaving uit te stellen, op het overwegen van alternatieven van de BCT. Wanneer wij enige helderheid hebben gekregen op onze vragen, en dat zal zijn wanneer de Staatssecretaris eindelijk gaat antwoorden, dan zullen wij dit zo snel mogelijk publiceren op de site.

Ook hebben wij deze week via de landelijke pers aandacht gezocht voor de actuele problematiek. Houd het nieuws dus in de gaten!

 

Lees meer
STN eist duidelijkheid over kosten zinloze BCT-update!

1 juni 2016

 

Opnieuw nadert er een deadline voor de BCT en wederom gaat deze niet gehaald worden. Het is nu eind mei, en de vanaf 1 juli verplichte update is er nog steeds niet. Geen van de drie fabrikanten heeft de software klaar, terwijl alle verkochte BCT’s een upgrade moeten krijgen. Het overgrote deel van de apparaten zal daarvoor speciaal naar de werkplaats moeten. Wie de kosten voor de uitvoering van de update zal dragen, is niet bekend. Wat echter wel bekend is, is dat de overheid vanaf 1 juli zal gaan handhaven op de aanwezigheid en het gebruik van de BCT. Dit is schandalig. STN zal er de komende tijd alles aan doen om de handhaving uit te stellen en ervoor te zorgen dat de kosten van de update niet voor rekening van de taxiondernemer komen. De mogelijkheden voor een proefproces om dit af te kunnen dwingen, worden momenteel bekeken.

 

Zinloze update
De geplande update is zinloos. De update zorgt ervoor dat de BCT voldoet aan de per 1 april 2015 door het ministerie van I&M opnieuw vastgestelde specificaties. Deze zijn aangepast, omdat bleek dat men met het bestaande apparaat niet uit de voeten kon. De gestelde doelstellingen werden namelijk niet bereikt. Wat was het voornaamste probleem? De overheid zelf bleek niet in staat de BCT uit te lezen en overweg te kunnen met de data. Voor taxiondernemers heeft de update echter geen enkele meerwaarde. Met de bestaande apparaten worden de doelstellingen weliswaar niet bereikt, maar dat zal ook niet gebeuren nadat er een update heeft plaatsgevonden. STN pleit dan ook voor een werkbare oplossing waarbij serieus gekeken wordt naar een alternatief voor de in beton gegoten BCT. Er zijn tal van technische oplossingen mogelijk, zowel via apps als via bestaande apparatuur in de auto’s, waarmee de doelstellingen wel gehaald kunnen worden.

 

Totale onduidelijkheid
Wie de update moet gaan betalen, is niet bekend. Of de update 50 euro of 500 euro kost evenmin. De BCT-fabrikanten hebben vanuit het ministerie subsidie gehad om de update te ontwikkelen, maar zij geven niet thuis. Ook het ministerie van I&M laat STN desgevraagd weten de antwoorden niet te hebben. Zelfs wanneer we de update kunnen verwachten weet niet niemand. De IL&T geeft in hun berichtgeving enkel aan dat er een BCT aanwezig moet zijn “met de meest recente en beschikbare software-update”.
We kunnen dan ook niet anders dan constateren dat de duidelijkheid waarop elke taxiondernemer zit te wachten, er ook nu weer niet is. Over iets meer dan vier weken is het al 1 juli, en nog geen enkel apparaat is geüpdatet. Vanaf dan wordt er gehandhaafd. Het kan toch niet zo zijn dat op dit moment niemand iets weet?

 
Kosten
Indien wij als ondernemers deze update volledig moeten betalen, is dit de wereld op zijn kop. Wij dragen dan de kosten voor een update van een apparaat waar we nooit om gevraagd hebben. Is het een probleem van de ondernemer dat de overheid haar zelfverzonnen apparaat niet kan uitlezen? Waren daarvoor geen andere oplossingen denkbaar?

 

Dertigduizend BCT’s updaten
Het overgrote gedeelte van de dertigduizend geactiveerde BCT’s kan enkel in de werkplaats worden bijgewerkt. Dit is ook logisch: de voorgeschreven specificaties stonden online updates in eerste instantie niet toe. Zelfs een kind van tien begrijpt dat dit nooit haalbaar is in enkele weken tijd, gesteld dat de update snel beschikbaar komt.

 
Daarom: actie!
STN pleit al sinds haar oprichting voor een compleet andere aanpak rondom de BCT. Het debacle duurt maar voort, en weer staan wij als ondernemers voor het blok. We pikken dit niet langer! We blijven strijden tegen de BCT in haar huidige vorm, en de komende weken zullen wij alles op alles zetten om de handhaving uitgesteld te krijgen en de kosten van de update voor rekening van de overheid of fabrikanten te laten komen. Wij gaan in ieder geval niet betalen! En desnoods dwingen wij dat via de rechter af.

Onderaan dit bericht kunt u de brief downloaden die momenteel door de ILT naar de taxi-ondernemers wordt verzonden.

 

Uw collega-ondernemers in het bestuur van Stichting Taxibelangen Nederland

Brief ILT: Handhaving Boordcomputer Taxi

Lees meer
Gezellige en informatieve STN-bijeenkomst 11 mei jl.

19 mei 2016

sfeerimpressie taxi bijeenkomst

Vorige week woensdag stond dan eindelijk de allereerste STN-bijeenkomst op het programma. Om 2 uur was bijna iedereen binnen en zijn we na een welkomstwoord van voorzitter Paul Dijkhuizen overgegaan tot het programma. De opzet hiervoor was om op kleinschalige en persoonlijke wijze het bestuur en de aanwezige ondernemers te laten discussiëren over de standpunten waar STN zich voor inzet.

Positief was dat een aantal ondernemers toch nog ruimte zagen tot groei van hun onderneming, ondanks de lastige marktomstandigheden (aanbestedingen, BCT etc.). Het was erg nuttig om gezamenlijk te discussiëren over de verschillende onderwerpen. Elke ondernemer heeft zijn eigen kennis en ervaring. Door dit te delen, help je elkaar verder.

Het kon niet anders dan dat de BCT het voornaamste onderwerp van gesprek was. De meeste ondernemers die aanwezig waren, gaven nog steeds aan weinig vertrouwen in het product te hebben. Vervolgens werd besproken wat STN de laatste tijd allemaal ondernomen heeft op dit onderwerp en wat de actuele stand van zaken is. Vanuit STN is er de afgelopen tijd regelmatig contact geweest met beleidsmensen van het ministerie. Wij proberen zo om opheldering te vragen en vooral duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken.

Zo wordt per 1 juli as. de update voor de BCT verplicht, maar is er tot op heden nog geen enkele BCT geüpdatet. En stel dat de updates voor 1 juli beschikbaar komen: hoe wil men gaan handhaven als er niet eens redelijkerwijs de kans wordt gegeven om de BCT bij te werken? Tot onze verbazing geeft men bij het ministerie echter aan zelf ook niet te weten hoe het precies zit…

Mochten we duidelijke antwoorden krijgen op de vragen die wij aan het ministerie hebben voorgelegd, dan krijgt u dit uiteraard direct te horen. Vanuit de ondernemers kwam ook vooral de vraag om voor duidelijkheid te zorgen via de website, omdat veel taxi-ondernemers nauwelijks nog een idee hebben van wat nu precies de bedoeling is. Uiteraard proberen wij bovenstaande vragen beantwoord te krijgen en houden we u overal van op de hoogte. Houd de website dus nauwlettend in de gaten!

Verder is er in het kader van de Taxiwet-evaluatie gesproken over een veelvoud aan onderwerpen waaronder de verplichting tot rijden onder een blauw kenteken en het “vrijwilligersvervoer”. Vanuit STN proberen wij op zoveel mogelijk manieren (waaronder via zogeheten internetconsultaties, maar ook via contacten bij het ministerie en in de politiek) aan te geven hoe de STN-ondernemers hier tegenaan kijken. Vaak is er ook voor u als ondernemer een mogelijkheid om rechtstreeks te reageren op voorgenomen wetgeving. In de bijeenkomst kwam naar voren dat veel ondernemers ook graag willen reageren, maar niet te weten hoe dat dan werkt. Als er binnenkort opnieuw gelegenheid voor ondernemers is om over (voorgenomen) regelgeving mee te praten, dan zullen we daartoe uiteraard (net als we eerder gedaan hebben) een oproep op de website plaatsen.

Tot slot kwamen we te spreken over KIWA. Sinds enige tijd mogen we aanschuiven bij de gesprekken waarin de tarieven behandeld worden. Helaas wordt in deze gesprekken geen enkele opheldering verschaft over de achtergrond van de enorme bedragen die taxiondernemers dienen te betalen. We kunnen in ieder geval concluderen dat het onderwerp ook in de Tweede Kamer opnieuw op de agenda is gekomen. Dat wil zeggen: de hoogte van het bedrag dat de ondernemingsvergunning kost, staat ter discussie. De staatssecretaris zal hierover waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar meer mededelingen doen.

In de bijeenkomst kwam ook naar voren dat er voor STN een belangrijke rol is weggelegd in duidelijke communicatie richting ondernemers. Er is veel behoefte aan duidelijkheid, met name over wet- en reg

elgeving. Dat verandert immers in een sneltreinvaart en er zijn maar weinig mensen die precies weten hoe het zit. Uiteraard nemen wij dit ter harte, en zullen proberen zoveel mogelijk via de website en de nieuwsbrief te communiceren.

De middag werd afgesloten op het terras met een borrel en een hapje, waarna op informele wijze nog verder werd gediscussieerd. Het bestuur wil graag wil graag bij dezen de aanwezige ondernemers bedanken voor hun komst en ziet nu al uit naar een volgende bijeenkomst!

Was u niet op de bijeenkomst, maar wilt u wel laten weten wat u vindt van STN? Dan kunt u dit uiteraard altijd laten via de mail: info@taxibelangen.nl. Elke suggestie wordt serieus bekeken.

 

Lees meer